Nödhjälp till Haiti

EXTRA NÖDHJÄLP TILL HAITI!

Haiti har återigen drabbats av en stor naturkatastrof. Tony Boursiquot, en av våra kontaktpersoner på plats, beskriver situationen så här:

”I låglänta områden steg vattnet fort, flödade rakt genom husen och svepte med sig familjernas tillhörigheter. I många fall slets husen sönder helt och hållet. De är ju byggda av halm och lera.
I bergstrakterna blev det ännu värre, för vattenmassorna kom forsande nerför sluttningarna och slet med sig husen. Alla odlingar och grödor förstördes, och många av boskapsdjuren drogs med och försvann. Oräkneliga hem och gårdar har blivit totalförstörda.Våra skolbyggnader har klarat sig, men “vår by” Bois Negresse hör till de drabbade. Många familjer har förlorat allt.”

Den 5 juni kom nästa slag: En jordbävning i landets södra del med magnituden 4,9, orsakade byggnadskollapser, personskador och dödsfall. Hoppets Stjärnas projekt drabbades inte, men skalvet fördjupar krisen och konkurrensen om de redan knappa resurserna i landet. Eftersom vägar och broar spolats bort kan varken människor eller varor ta sig någonstans just nu. Oavsett var i landet man befinner sig kommer matbristen att bli akut mycket snabbt.”
Låt oss hjälpa Haiti! Ditt bidrag, oavsett storlek, kan göra så mycket gott för en drabbad familj. Vi kan nog inte ens förstå hur det är.

Du kan lämna ditt bidrag via Mobile Pay på 60594 Märke Haiti
Sparbanken FI57 4963 1040 0374 39 Meddelande “Haiti”
Du kan även via vår hemsida enkelt ge en penninggåva