Våra insamlingar

Varje år ordnar Hoppets stjärna tre större insamlingar som ger deltagarna i våra projekt en guldkant i vardagen.  

Mathjälpen fokuserar på mätta magar. Varje kväll går ungefär var tionde person i världen och lägger sig hungrig. Coronapandemin, naturkatastrofer och konflikter har bidragit till att antalet hungriga i världen har eskalerat de senaste åren, vilka även har varit svåra och utmanande för alla barn och familjer i våra projekt. När matpriser höjs blir det svårt för många familjer att få tillräckligt med mat på bordet. När du deltar i Mathjälpsinsamlingen hjälper du till att bekämpa hunger. 

Ryggsäcken fokuserar på barn och ungdomars utbildning. Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla. Tyvärr ser verkligheten inte alltid ut så. Totalt är det 263 miljoner barn världen över som inte går i skolan. Detta motsvarar i världen vart femte barn eller ungdom. Förutom att Hoppets stjärna samlar in penninggåvor till studiestipendier samlar vi även in ryggsäckar som skickas till Lettland och Litauen. Genom att donera en ryggsäck till ett skolbarn är du med och ger konkret hjälp till skolgång. Du stöder och uppmuntrar barnen och visar dem att det är viktigt att gå i skola.

Insamlingen Julgåvan ska sprida glädje. Syftet är att ge familjerna en guldkant i vardagen och att ge dem kraft att orka fortsätta kämpa. Vi samlar in penninggåvor som går till matpresentkort och/eller julklappar till barnen och deras familjer. Rent konkret samlar vi också in matpaket och julklappar som skickas till Lettland och Litauen.