Ryggsäcken

Hjälp en kompis, skänk en ryggsäck!

Många familjer i östra Lettland och Litauen kämpar för att få vardagen att fungera. Pengarna räcker knappt till mat, så skolmaterial har man sällan råd med. I special- och internatskolorna finns barn som kommer från svåra familjeförhållanden. De kan inte räkna med stöd eller hjälp hemifrån – skolan är deras hem. För alla dessa är en ryggsäck fylld med skolsaker till stor nytta och glädje!