Testamente och minnesgåva

Hjälp barn förverkliga sina drömmar

Minnesgåva

Du kan hedra den bortgångna med en minnesgåva till Hoppets stjärna. Minnesgåvan betalas in till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 (ITELFIHH)
Som anhörig kan du ta kontakt så diskuterar vi om det finns speciella önskemål kring minnesgåvan. Kanske fanns det något som låg den bortgångna varmt om hjärtat eller så vill ni att er kära skall bli ihågkommen på ett speciellt sätt. 

Ett testamente till Hoppets stjärna r.f.

Hoppets stjärna tar emot donationer i form av testamenterad egendom. Genom att upprätta ett testamente kan du även efter din bortgång sörja för de människor och frågor som är viktiga för dig. Ett testamente till Hoppets stjärna möjliggör fortsatt välgörenhet och hjälp till förmån för kommande generationer. Även en liten del av det som du lämnar kvar kan förändra en annan människas liv.

Här nedan finns information som klargör juridiken kring arv och testamente samt en del praktiska frågor. 

Varför skriva testamente?
• Om testamente saknas bestämmer Ärvdabalken vilka som ärver. Har den avlidna inga närmare släktingar än kusiner tillfaller hela kvarlåtenskapen automatiskt till staten.
• Vill du själv bestämma över vem som ska ärva dig måste du, för att den lagstadgade arvsordningen inte ska gälla, skriva ett testamente. Bröstarvingar (dvs. barn) har dock alltid rätt att få ut sin laglott. Den utgör hälften av vad arvingen skulle ha fått om det inte funnits ett testamente.

Din gåva är befriad från skatt
Din gåva är befriad från arvsskatt då du testamenterar din kvarlåtenskap till allmännyttigt ändamål. Värdepapper och fastigheter som ärvs och säljs via Hoppets stjärna är också befriade från skatt.

Hur skrivs ett testamente?
• Testatorn, (den som upprättar sitt testamente) måste vara 18 år och vid sina sinnens fulla bruk.
• Testamentet ska vara skriftligt, daterat och egenhändigt undertecknat av testatorn i två vittnens närvaro.
• Vittnena ska ha fyllt 18 år, får ej vara nära släkt med testatorn, inte vara testamentstagare enligt testamentet eller nära släkt med testamentstagare. Vittnena måste veta att det är ett testamente de bevittnar och ska intyga att testatorn är vid sina sinnens fulla bruk. De behöver inte känna till innehållet i testamentet.
• Ett testamente skall delges arvingarna till exempel inför bouppteckningsförrättningen. Det innebär att en kopia av testamentet överlämnas och kvitteras. Bouppteckningsförrättningen måste påbörjas inom tre månader från dödsfallet.

Vem kan man testamentera till?
Du har full frihet att testamentera dina tillgångar till vem du vill. Den enda inskränkningen är dina bröstarvingars s.k. laglott. Bröstarvingar har alltid rätt till minst hälften av dina tillgångar.
Bortsett från det kan du testamentera hela din kvarlåtenskap till en enskild person, organisation eller stiftelse. Du kan också välja att dela upp din kvarlåtenskap mellan flera personer och/eller organisationer. Slutligen kan du även skriva att en viss penningsumma, ett visst föremål eller egendom tillfaller angiven person eller organisation.

Behöver jag en jurist?
Det kan underlätta att få hjälp av en sakkunnig jurist vid upprättande av testamente. Orden i testamentet ska kunna läsas och förstås kanske flera år efter att de skrivits ner. Vi råder dig därför att anlita kunniga personer såsom advokater, bankjurister eller bankens notariatavdelningar.

Så här gör du om du vill testamentera till Hoppets stjärna
Innan du upprättar ett testamente, tänk noga igenom hur du vill fördela dina tillgångar bland barn, släktingar eller organisationer. Gör en värdeförteckning över alla dina tillgångar, fastigheter, värdepapper, försäkringar och lös egendom. Skriv också ner skulder och lån. Ta med den nedskrivna förteckningen när du besöker din advokat eller annan juridisk sakkunnig person för att upprätta ditt testamente. Ta också med en kopia av din senaste deklaration.
Om du vill att din kvarlåtenskap ska komma Hoppets stjärnas verksamhet tillgodo ska du ställa testamentsgåvan till:
Hoppets stjärna r.f. – Toivon Tähti ry,
Tegelbruksvägen 7 A, 64200 Närpes, Finland
FO-nummer 1010376-7

Om du i ditt testamente inte anger ett specifikt ändamål kommer vi att använda pengarna där de behövs bäst. Vill du att gåvan ska disponeras för en viss verksamhet, kan du självfallet ange det. Vill du testamentera till ett specifikt ändamål kan det vara bra att samråda med oss först.

Du kan till exempel formulera testamentet så här:
Till Hoppets stjärna att i första hand användas för (den verksamhet Du vill gynna) eller annan verksamhet som Hoppets stjärna bedriver.

Har du frågor?
Har du frågor angående ditt testamente är du alltid välkommen att kontakta oss.
Adress:
Hoppets stjärna
Tegelbruksvägen 7 A
64200 Närpes

Tfn: 040 164 6687
e-mail: info@starofhope.fi

Bankuppgifter :
Sparbanken
IBAN: FI57 4963 1040 0374 39
BIC: ITELFIHH

Ny skola i Bois Negresse, Haiti

Tack vare en testamentdonation kunde drömmen om en ny skola i Bois Negresse förverkligas. Klasserna 7-9 som tidigare fått sin undervisning i ett tält ute på gården har nu äntligen fått tak över huvudet. Lyckan och glädjen är stor och skolbyggnaden kommer att glädja många tusentalsbarn framöver.

Mathjälp under coronapandemin

Alla våra projekt drabbades hårt av coronapandemin och behovet av mathjälp ökade kraftigt. Hoppets stjärna fick en testamentdonation som var utan villkor och styrelsen beslöt att medlen skulle användas där de bäst behövdes. Tack vare testamentdonationen har vi kunnat ge extra mathjälp till familjer i nöd.