Testamente och minnesgåva

Hjälp barn förverkliga sina drömmar

Minnesgåva

Du kan hedra den bortgångna med en minnesgåva till Hoppets stjärna. Minnesgåvan betalas in till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 (ITELFIHH).
Som anhörig kan du ta kontakt så diskuterar vi om det finns speciella önskemål kring minnesgåvan. Kanske fanns det något som låg den bortgångna varmt om hjärtat eller så vill ni att er kära skall bli ihågkommen på ett speciellt sätt. 

 

Ett testamente till Hoppets stjärna r.f.

Hoppets stjärna tar emot donationer i form av testamenterad egendom. Genom att upprätta ett testamente kan du även efter din bortgång sörja för de människor och frågor som är viktiga för dig. Ett testamente till Hoppets stjärna möjliggör fortsatt välgörenhet och hjälp till förmån för kommande generationer. Även en liten del av det som du lämnar kvar kan förändra en annan människas liv.

I denna nedladdningsbara pdf hittar du information som klargör juridiken kring arv och testamente samt en del praktiska frågor. Den kan du även vid behov lätt skriva ut.

TESTAMENTE TILL FÖRMÅN FÖR HOPPETS STJÄRNA

Har du frågor?
Har du frågor angående ditt testamente är du alltid välkommen att kontakta oss.
Adress:
Hoppets stjärna
Tegelbruksvägen 7 A
64200 Närpes

Tfn: 040 164 6687
e-post: info@starofhope.fi

Bankuppgifter :
Sparbanken
IBAN: FI57 4963 1040 0374 39
BIC: ITELFIHH

 

 

Ny skola i Bois Negresse, Haiti

Tack vare en testamentdonation kunde drömmen om en ny skola i Bois Negresse förverkligas. Klasserna 7-9 som tidigare fått sin undervisning i ett tält ute på gården har nu äntligen fått tak över huvudet. Lyckan och glädjen är stor och skolbyggnaden kommer att glädja många tusentalsbarn framöver.

Mathjälp under coronapandemin

Alla våra projekt drabbades hårt av coronapandemin och behovet av mathjälp ökade kraftigt. Hoppets stjärna fick en testamentdonation som var utan villkor och styrelsen beslöt att medlen skulle användas där de bäst behövdes. Tack vare testamentdonationen har vi kunnat ge extra mathjälp till familjer i nöd.