Ge en varudonation

Ge varor till Hoppets stjärna – vi omvandlar dem till hjälp!

Hoppets stjärna bedriver hjälpsändningsverksamhet med donerade varor främst till Lettland och Litauen. Vi skickar varje år hjälpsändningar till ca 15 olika mottagarställen i Lettland och Litauen. Då du ger varor till oss skickar vi varorna till de som behöver dem eller säljer dem i våra second hand-butiker i Närpes eller Vasa. Försäljningsintäkterna är mycket viktiga för vår hjälpverksamhet och används bland annat till att bekosta transporterna. Behoven är stora och vi tar med tacksamhet emot din donation!

Mindre donationer önskar vi att du själv för till någon av våra second hand-butiker under deras öppethållningstider (må-fr kl. 10-17, lö kl. 10-15). Du kan även föra din donation till någon av våra frivilliga insamlare. Deras kontaktuppgifter finner du längre ner på sidan. Alla möbler och större varudonationer ber vi dig att på förhand diskutera med oss.

Större donationer kan vi hämta upp med vår paketbil. Hit hör möbelhämtningar och tömning av bostäder (garage, vind, källare eller uthus) samt dödsbon. När det gäller hustömningar önskar vi att du tar kontakt så fort som möjligt. Dels för att komma överens om tidpunkt, men även för att vi då kan ge dig instruktioner om vad vi tar emot. Vi har märkt att man ibland kastar bort saker som man trott är ”skräp”, men som vi i våra second hand-butiker kan omvandla till pengar som blir hjälp till förmån för utsatta barn. Det här kan vara till exempel gamla trälådor, verktyg eller tomma gamla oljeburkar. När det gäller varudonationer från dödsbon förutsätter vi att alla parter är överens om och införstådda med att saker från dödsboet doneras.

Tidvis har vi några veckors väntetid på hämtning av donationer. Hoppets stjärnas huvudkontor finns i Närpes och alla transporter utgår från Närpes.

Kontakta oss för mera information på telefon 040 164 5710 eller per e-post jan-peter.lindstrom@starofhope.fi

Tyvärr får vi varje vecka varor som varken kan skickas som bistånd eller säljas. För dessa varor betalar Hoppets stjärna ekoavgift. Varje varudonation som inte kommer till nytta betalar vi alltså för att bli av med. Om du är osäker på om dina saker kan doneras eller inte – ta kontakt! Till höger hittar du även en lista över de vanligaste sakerna vi tar emot och vad vi väljer att tacka nej till.

Ge inte bort sådant du själv inte skulle kunna tänka dig att använda!