Varför ska mitt företag hjälpa?

Det enklaste svaret på frågan är att ditt företag på så sätt kan hjälpa barn som lever i extrem fattigdom och som saknar möjligheter till utbildning. Genom att samarbeta med Hoppets stjärna både ökar och synliggör du företagets samhällsansvar och sociala hållbarhet. På så vis kan du stärka företagets profil som ansvarsfull aktör.

Ett ökat samhällsansvar kan motivera personalen och stärka sammanhållningen. Att företag bär sitt ansvar är viktigt för den nya generationens medarbetare. Genom att företaget aktivt engagera sig i bistånds- och hjälparbete kan du både få nya kunder och öka intresset för företagets produkter och tjänster.

Varför Hoppets stjärna r.f.?

Vi satsar på långsiktiga biståndsprojekt med fokus på självhjälp och på att skapa bestående förändringar i barns och barnfamiljers liv och vardag. Våra administrationskostnader är låga, vilket gör att en väldigt stor del av företagets donationer och sponsorerade medel blir till konkret hjälp.

Vi ser att vår styrka ligger i att vi är en liten och flexibel organisation. På så vis har vi full kontroll över våra egna kostnader och kan leda en kostnadseffektiv verksamhet, samtidigt som vi snabbt kan ändra fokus på vår hjälp om hjälpbehoven plötsligt ändrar. Vi samarbetar med lokala aktörer som känner till mottagarnas behov och med åren har vi fått långvariga och goda relationer till våra samarbetspartners i projektländerna. Detta innebär att vi har kontroll över hur hjälpen förmedlas ända fram till de behövande.

Vi vill låta dig känna att vi i vårt arbete har en stor transparens. Ring oss, besök oss, besök våra projekt och/eller delta i vårt arbete! Du är alltid välkommen! Har du frågor besvarar vi dem!

 

 

Olika sätt att hjälpa

Det finns många sätt att hjälpa. Tillsammans kan vi hitta det sätt som passar ditt företag bäst. 

Månadsgivare eller engångsdonation
Ditt företag donerar en valfri summa, antingen som engångsdonation eller varje månad. Företaget kan även donera till jul eller vid något annat tillfälle.

Produktsamarbete, ett välgörenhetsevenemang eller jippo
Skänk en del av försäljningsintäkterna för en produkt eller tjänst till Hoppets stjärna. Kanske kan detta vara en medveten strategi i företagets hållbarhetsarbete?
Företaget kan även ordna ett evenemang eller jippo till förmån för Hoppets stjärna.

Donation till hjälpsändningar
Kanske finns det något i ditt lager som kan glädja våra mottagare? Skänk varor till våra hjälpsändningar!

Ni kan även bidra med er expertis genom pro bono-uppdrag. Detta kan vara allt från att hjälpa oss med vår marknadsföring till packningslösningar.