Hoppets stjärna är en allmännyttig registrerad förening. Vår verksamhet finansieras helt genom donationer.

Hoppets stjärna r.f. har Närpes som hemort och fungerar som en självständig organisation i Finland. Hoppets stjärnas organisation består av tre delar: Utvecklings- och biståndssamarbete, humanitära hjälpsändningar samt second hand-försäljning. Hoppets stjärnas kontor, lager och packeri finns i Närpes. Våra second hand-butiker finns i Närpes och Vasa. Vi har ett stort nätverk av frivilliga runtom i Österbotten, Åboland och i huvudstadsregionen.

Föreningen leds av styrelsen i samarbete med verksamhetsledaren. Föreningen samlas till årsmöte.

 

Styrelsen 2023

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse till vilken hör en ordförande och 4-6 andra ordinarie medlemmar samt två suppleanter som alla utses vid årsmötet för ett kalenderår i sänder.

Maria Österåker

Styrelseordförande

Tua Herrgård

Viceordförande

Roger Nylund

Styrelsemedlem

Emina Arnautovic

Styrelsemedlem

Catarina Jerkku

Styrelsemedlem

Sara Hoxell

Suppleant

David Nordgren

Suppleant

HISTORIK

Hoppets stjärna r.f. grundades i Finland år 1989. Organisationen fick ursprungligen sin början i Sverige, där Hoppets stjärna grundades år 1966. I Norge grundades organisationen år 1984. Hoppets stjärna i Finland fungerar som en självständig organisation och har egna biståndsprojekt.

Hoppets stjärna r.f. har under åren arbetat på många håll i världen. Vi har understött biståndsprojekt i Argentina, Brasilien, Colombia, Filippinerna, Ghana, Haiti, Indien, Kenya, Kina, Lettland, Nigeria, Rumänien, Ryssland, Tanzania, Trinidad & Tobago, Ukraina och Vitryssland. Vårt fokus har under åren varit stöd till utbildning för barn och ungdomar och stöd till handikappade.

Hjälpsändningar har skickats till Estland, Lettland, Litauen, Moldavien, Polen, Ukraina och Vitryssland. Projekt i samarbete med Utrikesministeriet har bedrivits i Ghana, Haiti, Lettland, Moldavien och Ukraina.