Vårt uppdrag

Vi hjälper och stöttar barn och unga som lever i extrem fattigdom och utanförskap. Vi jobbar på gräsrotsnivå; vi tror på utbildning och vi tror på att varje enskilt barn oberoende av social, etnisk eller religiös bakgrund är värdefullt. Genom utbildning och verksamhet som siktar på att stödja individer kan vi skapa bestående förändringar i barns och familjers liv samtidigt som vi förändrar samhällsstrukturer. Detta betyder att vi stödjer barn till att bli självständiga, ansvarstagande och trygga vuxna. Samtidigt bidrar vi till positiva och långsiktiga samhälleliga effekter samt  jämlikare fördelning av resurser.

Hoppets stjärna har en viktig uppgift även i närsamhället. Vi hjälper personer som står utanför arbetslivet att få en ny chans. Detta gör vi genom att erbjuda meningsfull sysselsättning och arbetstillfällen. Vi samarbetar med olika myndigheter och andra tredje sektorns organisationer. Vi tror att var och en av oss, med stöd och uppmuntran, kan ändra riktning i livet.

Hoppets stjärna bedriver allt utvecklings- och biståndsarbete i samarbete med lokala samarbetspartners.

Våra samarbetspartners känner behoven och den lokala kulturen – de vet hur vi kan hjälpa så att hjälpen verkligen gör skillnad. Tack vare ett välfungerande samarbete och ett stort nätverk av kontakter är vi hela tiden uppdaterade om hjälpbehoven i projektländerna och hur vi kan använda våra resurser så effektivt som möjligt. Varje samarbetspartner rapporterar regelbundet enligt överenskommelse och vi besöker våra projekt regelbundet.

Frågor och svar Vår organisation Våra projekt