Mathjälpen

Ge en gåva som mättar hunger

Genom att donera en penninggåva ger du utsatta familjer mat på bordet. För familjerna innebär varje gåva stor tacksamhet och lättnad.

Varje år samlar Hoppets stjärna in penninggåvor och matpaket till våra projekt i Haiti, Argentina, Indien, Lettland och Litauen.