Månadsbrev Maj 2023

Bästa vänner, 

I detta månadsbrev vill jag ta upp ämnet barnäktenskap. För oss i Finland är det självklart att barn inte ska vara gifta men på många håll i världen lever barn och ungdomar i miljöer med helt andra normer och könsroller. Barnäktenskap innebär att barn under 18 år gifts bort, oftast mot sin vilja och till någon äldre. Barnäktenskap är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och strider mot FN:s barnkonvention. Trots det blir ca 33 000 flickor varje dag barnbrudar.  

Barnäktenskap är djupt rotat i traditioner och starkt kopplat till fattigdom. Flickor upplevs som en ekonomisk börda och därför ses barnäktenskap ofta som den enda möjligheten för familjens överlevnad. Antalet barnäktenskap ökar nu som en följd av pandemin och ökade levnadskostnader. 

Barnäktenskap kan få allvarliga konsekvenser, särskilt för flickor som gifts bort i ung ålder. Att bli gravid innan kroppen är redo kan leda till både mödra- och barnadödlighet. Idag är den vanligaste dödsorsaken bland tonårsflickor globalt kopplat till just graviditet och förlossning. Flickor som gifts bort är även mer utsatta för sexuellt, fysiskt och psykiskt våld i hemmet. Flickor som gifts bort tvingas att sluta skolan, då deras uppgift istället är att ta hand om hemmet, vilket motverkar fattigdomsbekämpning och påverkar hela samhällsutvecklingen negativt. 

Hoppets stjärnas projekt i Indien fokuserar på att ge unga flickor kunskap och utbildning. Vi driver fyra resurscenter i Mumbais slumområden där flickor, men även en del pojkar, kan delta i olika aktiviteter. Deltagarna får bl.a. lära sig engelska, hälso- och datakunskap, hur samhället fungerar osv. Vi hjälper även de flickor som har det svårast ekonomiskt med studiestipendier. I arbetet på resurscentren ingår även upplysning om barnäktenskap eftersom detta är något som flera av våra flickor riskerar. I resurscentren informeras flickorna om sina rättigheter, man inkluderar flickornas familjer vid olika träfftillfällen, det finns stödgrupper, flickorna gör nyhetsbrev som de delar ut i närsamhället och lyfter fram ämnet vid olika upprop och samlingar.  

Jag fick nyligen e-post från vår samarbetspartner i Indien där Yagna berättade att de har den senaste tiden stoppat två barnäktenskap bland våra flickor. Flickorna är 15 och 17 år. Barnäktenskapen kunde avvärjas genom att personal från resurscentren besökte familjerna och diskuterade med föräldrarna. En viktig del var även att flickorna själva var insatta i ämnet och vågade stå på sig. Jag är tacksam och stolt att vi på Hoppets stjärna kan vara delaktiga i arbetet mot barnäktenskap på ett konkret sätt som ger resultat. Visst kan arbetet ses som en droppe i havet ibland men varje flicka som får gå i skolan och slipper stå som barnbrud är värdefullt. För ynka tre euro per månad kan en flicka få gå i skolan. I Finland får vi knappt en påse godis för tre euro, i Indien kan tre euro förändra en flickas framtid. En kvinna med kunskap om sina rättigheter ger kunskapen vidare till sina framtida barn, en kvinna som har en utbildning kan hjälpa till att försörja familjen vilket bryter fattigdomsspiralen (eller minskar risken för ett liv i fattigdom.) 

Vill du stödja vårt viktiga arbete bland flickorna i Indien kan du bli månadsgivare via vår hemsida eller genom att kontakta oss. Du kan även betala in en engångsdonation som används till studiestipendier för att fler flickor ska få möjlighet att gå i skolan. Du kan betala in en gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller via MobilePay till numret 60594, märk betalningen Indien. 

Du kan ännu hjälpa oss i vår insamling Mathjälpen. Vi behöver fler penninggåvor för att kunna mätta alla våra projektdeltagares magar. Du kan betala in en gåva till kontonumret ovan, märk betalningen Mathjälpen. För penninggåvorna köper våra samarbetsparter i Indien, Haiti och Argentina in matvaror som delas ut bland familjerna. I de baltiska länderna får familjerna ett matköpkort eller ett färdigt

matpaket. Matköpkorten är alltid spärrade för alkohol- och tobaksprodukter, så gåvorna kan inte missbrukas. Mera information finns på vår hemsida www.starofhope.fi och på vår Facebook-sida ”Hoppets stjärna rf”.  

 

Tack för din värdefulla hjälp! Tillsammans gör vi skillnad. 

Vänliga hälsningar,

Terese Hoxell