Månadsbrev April 2023

Bästa vänner,

Föreställ dig att du är riktigt hungrig. Magen är så tom att det kniper eller gör ont. Denna känsla är vardag för var tionde människa på jorden. Mer än 850 miljoner människor vaknar och somnar hungriga varje dag. Samtidigt som det i en annan del av världen slängs mer än en miljard ton mat varje år. Detta känns både ofattbart och orättvist. Vår planet har försett oss med enorma resurser, men ojämlik tillgång och ineffektiv hantering lämnar tyvärr miljontals människor hungriga och undernärda. ”Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk”. Så låter några av de mål som världen har satt upp till år 2030. Tyvärr går trenden åt fel håll. Klimatförändringar, konflikter, ekonomiska nedgångar och coronapandemin är orsaker till att antalet hungriga i världen har ökat kraftigt de senaste åren.

För flickorna i Indien ökar risken att bli bortgifta när familjen inte har råd att köpa tillräckligt med mat. I Haiti får
barnen oftast bara ett mål mat om dagen, skollunchen. I Argentina skenar inflationen och Toba-indianerna får allt
svårare att få mat på bordet. Samma gäller i Lettland och Litauen, matkostnaderna ökar mer än inkomsterna. När
jag besökte Lettland och Litauen i december förvånades jag över att deras matpriser är nästan på samma nivå som
här i Finland, vissa matprodukter är till och med dyrare där än i Finland.

Som om inte en hungrig mage vore nog så leder matbristen även till undernäring. Näringsbrist leder till att barn
inte växer och utvecklas som de ska, varken fysiskt eller mentalt. Undernäring leder även till att immunförsvaret
blir sämre, vilket gör barn extra känsliga för infektioner som diarré, luftvägsinfektioner, mässling och malaria –
vanliga sjukdomar som då blir livshotande.

Det gör ont i mitt hjärta att veta att så många barn måste gå och sova med en mage som värker av hunger. Vi måste
hjälpa barnen att få äta sig mätta, om så bara för en kort period. Vi vill med insamlingen Mathjälpen sprida glädje
och hopp och visa att det finns medmänniskor som tänker på dem och vill hjälpa.

Hjälp oss att mätta hungriga magar! Du kan betala in en gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39,
märk betalningen Mathjälpen. Du kan också betala med MobilePay till numret 60594. För penninggåvorna köper
våra samarbetsparter i Indien, Haiti och Argentina in matvaror som delas ut bland familjerna. I de baltiska länderna
får familjerna ett matköpkort eller ett färdigt matpaket. Matköpkorten är alltid spärrade för alkohol- och
tobaksprodukter, så gåvorna kan inte missbrukas.

Vill du packa ett matpaket som vi skickar till Lettland eller Litauen ska det lämnas in senast 15.5. Färdigt packade
matpaket kan innehålla bl.a. torrvaror, konserver och kanske något gott till barnen. Kom ihåg att bäst före datum
inte får ha passerat och att allt är i originalförpackningar. Matpaketet kan du lämna in till någon av våra
verksamhetspunkter eller hos någon av våra insamlare. Mera information finns på vår hemsida www.starofhope.fi
och på vår Facebook-sida ”Hoppets stjärna rf”.

Tack för din värdefulla hjälp! Tillsammans gör vi skillnad.
Vänliga hälsningar,
Terese Hoxell
Verksamhetsledare