Månadsbrev Juni 2023

Bästa vänner,
Sommarlovet har bara börjat men här på Hoppets stjärna tänker vi redan på skolstart och ryggsäckar.
För nionde året i rad ordnar vi insamlingen Ryggsäcken med fokus på barn och ungas skolgång
och utbildning. Vi samlar in både penninggåvor och ryggsäckar. Penninggåvor används till studiestipendier till ungdomar i våra projekt och för att köpa skolmaterial. De insamlade ryggsäckarna skickas till Lettland och Litauen och delas ut till barn och ungdomar i våra projekt samt till barn med funktionsnedsättningar på specialskolor.

I östra Lettland och Litauen kämpar många familjer för att få vardagen att fungera. Pengarna räcker
knappt till mat, så skolmaterial har man sällan råd med. I special- och internatskolorna finns barn som
kommer från svåra familjeförhållanden. De kan inte räkna med stöd eller hjälp hemifrån – skolan är
deras hem. För alla dessa är en ryggsäck fylld med skolsaker till stor nytta och glädje! Drivkraften för
många föräldrar är att kunna ge sina barn ett bättre liv än de själva haft – ett bättre liv innefattar alltid
en önskan om att kunna ge sina barn en god utbildning. Insamlingen Ryggsäcken är ett led i att stöda
barnens skolgång. Tillsammans kan vi ge barn och ungdomar en trevligare skoldag och hjälpa
ungdomar att fullfölja sin dröm om en bättre framtid.

Ute på landsbygden i Balvi bor många ungdomar som gärna vill studera och få en utbildning. Familjer
som kämpar med ekonomin kan inte stödja sina ungdomars vidareutbildning fullt ut då pengarna inte
räcker till. Dessa ungdomar kan vi hjälpa tack vare de penninggåvor vi samlar in genom vår insamling
Ryggsäcken. Två ungdomar som får hjälp är syskonen Kristaps och Kristine. Kristaps studerar till
maskinmontör och Kristine studerar inom hotell- och turismbranschen. I skolveckorna bor de på
internat vilket de delvis får subventionerat pga familjens ekonomiska situation. Förutom
internatkostnader så tillkommer kostnader för allt skolmaterial och mat. Utan hjälp skulle det inte vara
möjlig för ungdomarna att genomföra sina studier.

Vi vill gärna kunna hjälpa fler ungdomar som Kristaps och Kristine till en bättre framtid och det kan du hjälpa oss med genom att ge en penninggåva till insamlingen. Du kan också delta i insamlingen genom
att skänka en hel och ren ryggsäck fylld med oanvända skolsaker såsom blyertspennor, suddgummi,
pennskrin, linjal, färgpennor, limstift, sax, häften, vattenfärger. Lämna in ryggsäcken vid någon av våra
insamlingsplatser senast 28.8. Penninggåvor betalas till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39
eller via MobilePay till numret 60594, märk betalningen Ryggsäcken.

Vi behöver din hjälp för att kunna ge barnen en ryggsäck fylld med skolmaterial. Vi behöver din hjälp
för att kunna uppfylla ungdomars drömmar om att studera vidare och skapa den framtid de längtar
efter.

Tack för din värdefulla hjälp! Tillsammans gör vi skillnad.