Månadsbrev Juli 2023

Bästa vänner,
Haiti har återigen drabbats av en stor naturkatastrof. Tony Boursiquot, vår samarbetspartner på plats, beskriver
situationen så här: ”I låglänta områden steg vattnet fort, flödade rakt genom husen och svepte
med sig familjernas tillhörigheter. I många fall slets husen sönder helt och hållet. De är ju byggda av halm och
lera. I bergstrakterna blev det ännu värre, för vattenmassorna kom forsande nerför sluttningarna och slet
med sig husen. Alla odlingar och grödor förstördes, och många av boskapsdjuren drogs med och
försvann. Oräkneliga hem och gårdar har blivit totalförstörda. Många familjer har förlorat allt.”

Den 5 juni kom nästa slag: En jordbävning i landets södra del med magnituden 4,9, orsakade
byggnadskollapser, personskador och dödsfall. Hoppets Stjärnas projekt drabbades inte av
jordbävningen, men skalvet fördjupar krisen och ökar konkurrensen om de redan knappa resurserna i
landet. Eftersom vägar och broar spolats bort kan varken människor eller varor ta sig någonstans just
nu. Oavsett var i landet man befinner sig kommer matbristen att bli akut mycket snabbt.
Hoppets stjärnas projekt i bergsbyn Bois Negresse drabbades mycket hårt av skyfallen och
översvämningarna. Efter att vattnet torkat upp är allt täckt i lera, översvämningsgyttjan som stelnat
till hård lera som är mycket svår att hacka bort.

Vart fjärde hem har antingen översvämmats eller förstörts av vattnets framfart. När vattnet sjunkit undan har många familjer kunnat återfinna bortspolade föremål som grytor, men de flesta kläder som dränkts är bortom räddning. Lika illa ställt är det tyvärr med barnens skolböcker och skrivblock. Skyfallet, och de hårda vindar som följde, har fått
mango och avokado att falla ner från träden alldeles för tidigt. Normalt är dessa frukter en viktig
näringskälla under sommarlovet, när barnen inte får någon skollunch. I år går de miste om detta. I
samtliga byar utgör förlusten av grödor det värsta dråpslaget. Hyperinflationen har gjort det omöjligt
för många fattiga familjer att betala för mat, så det de odlar själva blir den enda mat de har att äta. Nu
är den maten dränkt och bortspolad.

DU KAN HJÄLPA! Drabbade familjer måste få liv i sina odlingar igen, och våra barn måste få mat för
dagen. Varje gåva behövs! Penninggåvor betalas till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller
via MobilePay till numret 60594, märk betalningen Haiti. Man kan även ge en penninggåva via vår
hemsida https://www.starofhope.fi/produkt/ge-en-penninggava/ Eftersom många barn har fått sina
skolböcker, skoluniformer och annat skolmaterial förstört behövs även donationer till detta ändamål.
Vi uppdaterar om situationen i Haiti på vår Facebooksida @hoppetsstjärnafinland eller på vår hemsida.
Månadsbrev juli 2023

Jag vill också påminna om vår insamling Ryggsäcken. Du kan hjälpa ungdomar och barn till en bättre
framtid genom att ge en penninggåva till insamlingen. Penninggåvor används till att köpa skolmaterial
och ge studiestipendier till ungdomar i Lettland och flickor i Indien. Detta år kommer vi även att hjälpa
barnen i Haiti som förlorat sitt skolmaterial i översvämningarna. Du kan också delta i insamlingen
genom att skänka en hel och ren ryggsäck fylld med oanvända skolsaker såsom blyertspennor,
suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, limstift, sax, häften, vattenfärger.

Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast 28.8. Penninggåvor betalas till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller via MobilePay till numret 60594, märk betalningen Ryggsäcken.
Tack för din värdefulla hjälp! Tillsammans gör vi skillnad.