Insamlingen “Ryggsäcken” har startat!

Ryggsäcken fokuserar på barn och ungdomars utbildning. Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla. Tyvärr ser verkligheten inte alltid ut så. Totalt är det 263 miljoner barn världen över som inte går i skolan. Detta motsvarar i världen var femte barn eller ungdom. Förutom att Hoppets stjärna samlar in penninggåvor till studiestipendier samlar vi även in ryggsäckar som skickas till Lettland och Litauen. Genom att donera en ryggsäck till ett skolbarn är du med och ger konkret hjälp till skolgång. Du stöder och uppmuntrar barnen och visar dem att det är viktigt att gå i skola.

Kom med!