Månadsbrev februari 2024

Vårt arbete på Hoppets stjärna är långsiktigt och vi strävar hela tiden efter att utvecklas och hitta nya möjligheter att hjälpa utsatta barn till en bättre framtid. Vi vill skapa hållbara förändringar genom principen om “Empowerment” eller hjälp till självhjälp. Vi ger människor verktyg och resurser för att själva kunna forma sina liv och förbättra sina levnadsförhållanden. Detta bidrar till en mer hållbar och livskraftig utveckling för de samhällen som stöds. Rent konkret innebär det att vi satsar på skola och utbildning, hälsa och sanitet, vattentillgång, samhällsorganisation och delaktighet.

I kampen mot hungern har Star of Hope Haiti tagit initiativ till ett odlingsprojekt för att öka självförsörjningen enligt principen Empowerment. Därför har ett redskapsbibliotek grundats och tanken är enkel: på samma sätt som du lånar böcker på biblioteket ska du kunna låna en skottkärra på skolan i Bois Negresse.

”Det instabila läget i landet leder till brist på det mesta och stegrande priser på jordbruksredskap. Därför vill vi investera i ett redskapsbibliotek där familjerna kan låna vad de behöver”, säger Tony Boursiquot, fältansvarig för Star of Hope Haiti. Alla verktyg återlämnas efter användning, så ett maximalt antal familjer kan få glädje och nytta av dem. Ortsborna får varsitt medlemskort som ger dem tillgång till redskapsbiblioteket. De betalar sedan en mindre avgift per dygn; pengarna skapar långsiktighet genom att bekosta underhåll och framtida verktygsinköp. Redskapsbiblioteket sköts av en ledningskommitté som valts av ortsbefolkningen. Kommitténs arbete övervakas av skolans ledning.

Redskapsbiblioteket innehåller spadar, hackor, yxor, liar, macheteknivar och skottkärror. En skottkärra är i princip omöjlig för en vanlig haitisk familj att köpa själv. Dessa enkla men nödvändiga jordbruksredskap kan i förlängningen mätta magar, öka självförsörjningen och bli livsavgörande i kristider. Familjerna har redan kunskapen, arbetskraften och viljan, men de saknar ofta redskapen.

Vi på Hoppets stjärna vill bidra till odlingsprojektet för att fler magar ska kunna mättas. Ju mer som odlas, desto mindre risk för svält. För att säkerställa långsiktig hållbarhet och utveckling behövs många fler verktyg och även andra sorters verktyg som hammare, sågar, stegar, skruvmejslar, vattenkannor etc. Dessutom är tillgången på utsäde och frön ett stort problem. De oroliga omständigheterna på Haiti gör det svårt för folket att få tag i utsäde, och priserna är mycket höga. För att säkra tillgången på utsäde är förhoppningen att även det ska kunna fås genom redskapsbiblioteket.

Vill du hjälpa familjerna i Bois Negresse kan du ge ett bidrag till redskapsbiblioteket till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39. Penninggåvor kan också betalas via MobilePay till numret 60594, märk betalningen Haiti. Du kan alltid donera penninggåvor till våra andra projekt eller insamlingar året om, märk bara betalningen med ändamålet du vill stödja. Varje bidrag, oavsett storlek, gör en stor skillnad och hjälper barnen till en bättre morgondag.

Tack för din värdefulla hjälp!

Med vänlig hälsning,
Terese Hoxell