Månadsbrev mars 2024

Under de senaste åren har vi sett en skrämmande ökning av levnadskostnader över hela världen. Familjer kämpar för att möta de stigande matpriserna och allt för många barn går hungriga till sängs varje kväll. För att hjälpa barnen och familjerna i alla våra projekt startar vi nu vårens insamling Mathjälpen. Syftet med insamlingen är att hjälpa familjerna med extra mathjälp. Det handlar om medmänsklighet och omtanke gentemot våra medmänniskor. Din gåva kan lindra en förälders oro över att inte kunna ge tillräckligt med mat till sina barn. Din gåva kan ge ett barn den enkla glädjen av att vara mätt och energifyllt. Din gåva gör skillnad!

I samband med julpaketsutdelningen i Balvi i december besökte vi några matbutiker för att jämföra matpriserna. Vi förvånades över att matpriserna är nästan på samma prisnivå som här i Finland, vissa produkter är till och med dyrare. De föräldrar som har ett heltidsarbete bland familjerna vi hjälper har en nettolön på ca 500-600€/månad. De flesta har ännu lägre inkomst pga att det är svårt att hitta arbete på landsbygden i Balvi. Med tanke på de höga matpriserna och den låga inkomsten förundras man över hur familjerna klarar sig. På våra Facebook- och Instagram-konton @hoppetsstjarnafinland kan du se bilder och läsa mer om detta.

Hjälp oss att mätta hungriga magar! Du kan betala in en penninggåva eller packa ett matpaket. Penninggåvor betalas till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39. Du kan också betala med MobilePay till numret 60594, märk betalningen Mathjälpen. För penninggåvorna köper våra samarbetsparter i Haiti och Argentina in matvaror som delas ut bland familjerna. I de baltiska länderna får familjerna ett matköpkort eller ett färdigt matpaket. Matköpkorten är alltid spärrade för alkohol- och tobaksprodukter, så gåvorna kan inte missbrukas. Om du har en fadderfamilj i Balvi kan du ge en gåva direkt till familjen; skriv familjens namn som meddelande på inbetalningen eller tydligt på matpaketet.

Vill du packa ett matpaket som vi skickar till Lettland eller Litauen ska det lämnas in senast 15.5. Färdigt packade matpaket kan innehålla bl.a. torrvaror, konserver, hygienprodukter och kanske något gott till barnen. Kom ihåg att bäst före datum inte får ha passerat och att alla produkter ska vara oöppnade och i originalförpackning. Matpaketet kan du lämna in till någon av våra verksamhetspunkter eller hos någon av våra insamlare. Mera information finns på vår hemsida www.starofhope.fi och på vår Facebook-sida ”Hoppets stjärna rf”.

Matpaketen som skickas från Finland till familjerna i Lettland och Litauen är mycket uppskattade. ”Dessa matpaket är mycket värdefulla för familjerna, trots att många liknande produkter också kan köpas i Lettland. Det som gör det speciellt är att människor gör detta från ett annat land, vilket visar omsorg och kärlek till familjerna”, säger Tamara, fadderansvarig i Lettland.

Tack för ditt fortsatta stöd och engagemang! Varje bidrag, oavsett storlek, är betydelsefullt och hjälper oss att mätta hungriga magar.

Tack för din värdefulla hjälp!

Med vänlig hälsning,
Terese Hoxell