Kuukausikirje helmikuu 2024

Meidän työmme Toivon tähdessä on pitkäjänteistä; pyrimme jatkuvasti kehittymään ja löytämään uusia mahdollisuuksia auttaa haavoittuvassa asemassa olevia lapsia parempaan tulevaisuuteen. Haluamme luoda kestäviä muutoksia ”Empowerment” -periaatteen kautta eli auttamalla ihmisiä auttamaan itseään. Annamme ihmisille työvälineitä ja resursseja, joiden avulla he voivat itse muovata elämäänsä ja parantaa elinolosuhteitaan. Tämä vaikuttaa osaltaan kestävämpään ja elinvoimaisempaan kehitykseen yhdyskunnissa joita tuetaan. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että panostamme paikallistasolla opetukseen ja koulutukseen, terveyteen ja sanitaatioon, vedensaantiin, sosiaaliseen kehitykseen ja osallistumiseen.

 

Kamppailussa nälkää vastaan Star of Hope Haiti on tehnyt aloitteen viljelyhankkeesta omavaraisuuden lisäämiseksi Empowerment -periaatteen mukaisesti. Tätä silmällä pitäen on perustettu välinelainaamo, jonka idea on yksinkertainen: samalla tavalla kuin lainaat kirjoja kirjastosta voit lainata kottikärryä Bois Negressen koulusta.

 

”Epävakaa tilanne maan sisällä johtaa puutteeseeseen lähes kaikesta ja maatalousvälineiden hintojen nousuun. Siksi haluamme investoida välinelainaamoon, josta perheet voivat lainata mitä tarvitsevat”, sanoo Tony Boursiquot, Star of Hope Haitin kenttävastaava. Kaikki välineet palautetaan käytön jälkeen, niin että mahdollisimman moni perhe voi saada niistä iloa ja hyötyä. Paikkakuntalaiset saavat oman jäsenkortin, joka oikeuttaa heidät välinelainaamon käyttöön. He maksavat tällöin pienen vuorokausimaksun; rahat tuovat jatkuvuutta ja niillä rahoitetaan kunnossapito ja tulevat välineostot. Välinelainaamoa hoitaa paikkakuntalaisten valitsema ohjauskomitea. Komitean työtä valvoo koulun johto.

 

Välinelainaamossa on lapioita, kuokkia, kirveitä, viikatteita, macheteveitsiä ja kottikärryjä. Periaatteessa tavallisen haitilaisen perheen on mahdotonta itse ostaa kottikärryä. Nämä yksinkertaiset mutta välttämättömät maatalousvälineet voivat pitkän päälle täyttää vatsoja, lisätä omavaraisuutta ja olla elintärkeitä kriisiaikoina. Perheillä on jo tarvittava osaaminen, työvoima ja tahto, mutta heiltä puuttuu usein välineet.

 

Me Toivon tähdessä haluamme osallistua viljelyhankkeeseen useampien vatsojen täyttämiseksi. Mitä enemmän viljellään, sitä pienempi on nälänhädän riski. Pitkäjänteisen kestävän kehityksen turvaamiseksi tarvitaan paljon lisää työvälineitä ja myös muunlaisia välineitä kuten vasaroita, sahoja, tikkaita, ruuvimeisseleitä, kastelukannuja jne. Lisäksi siemenviljan ja muiden siementen hankkiminen on ongelmallista. Haitin levottomat olosuhteet vaikeuttavat väestön siemenviljan saantia, ja hinnat ovat erittäin korkeita. Siemenviljan saannin turvaamiseksi toivomuksena on, että sitäkin voisi saada välinelainaamon kautta.

 

Halutessasi auttaa Bois Negressen perheitä voit tehdä lahjoituksen välinelainaamoa varten keräystilillemme FI57 4963 1040 0374 39. Rahalahjoituksia voit tehdä myös MobilePay:n kautta numeroon 60594, viestinä Haiti. Rahalahjoituksia muihin projekteihimme tai keräyksiimme voit aina tehdä ympäri vuoden merkitsemällä maksuun mitä tarkoitusta haluat tukea. Jokaisella lahjoituksella koosta riippumatta on suuri merkitys autettaessa lapsia parempaan huomiseen.

 

Kiitos arvokkaasta avustasi!

 

Ystävällisin terveisin

Terese Hoxell