Tässä vastaamme tavallisimpiin avustustoimintaamme koskeviin kysymyksiin.

Etkö löydä vastausta kysymykseesi? Ota yhteyttä!

Mitä Toivon tähdelle voi lahjoittaa?

Otamme kiitollisina vastaan raha- ja tavaralahjoituksia. Rahalahjoitukset tehdään keräystilillemme FI57 4963 1040 037 39. Voit myös tehdä lahjoituksia verkkosivumme kautta klikkaamalla esittelysivun yläpalkin otsikkoa ”Auta meitä auttamaan” ja “Rahalahoitus”, tai lähettää lahjoituksesi MobilePay -sovelluksen kautta numeroon 60594.

Otamme vastaan ehjiä ja puhtaita tavaralahjoituksia, riippuen kulloisistakin tarpeista vastaanottajamaissa. Tarpeet voivat vaihdella. Yleisesti tarvitaan aina ehjiä ja puhtaita vaatteita, kenkiä, tekstiilejä, mattoja ja muuta taloudenpidossa tarvittavaa, kuten juomalaseja, posliinia, aterimia, kattiloita. Halutessasi lahjoittaa huonekaluja, kodinkoneita, elektroniikkaa yms. suosittelemme, että otatte meihin yhteyttä. Tästä löydät luettelon tavaroista joita otamme vastaan.   

Miksi tukisin Toivon tähteä?

Avustusten kautta Toivon tähti voi myötävaikuttaa siihen, että lapset, nuoret, lapsiperheet ja vammaiset ja siten yhteiskunnan heikompiosaiset saavat apua. Panostamme erityisesti lasten ja nuorten koulunkäyntiin ja koulutukseen. Teemme myös ennaltaehkäisevää sosiaalityötä köyhien ja hädänalaisten perheiden keskuudessa. Näin luodaan pysyviä muutoksia lasten ja perheiden elämään, samalla kun myötävaikutamme myönteisiin ja kauaskantoisiin yhteiskunnallisiin seurauksiin. Humanitaarista apua annetaan pääosin avustuslähetystemme kautta.             

Toivon tähti on paikallinen, maailmanlaajuisesti verkostoitunut järjestö. Työmme rakentuu paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden laajaan tuntemukseen. Kaikki avustustyö tapahtuu yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Teemme työtä ruohonjuuritasolla, mutta tavoitteenamme on yhteisöjen ja asenteiden muuttaminen. Teemme työtämme suurin sydämin, ohjenuorana iso annos tervettä järkeä. Tukiessasi avustustyötämme lahjoituksesi käytetään tehokkaalla tavalla alhaisin hallinnollisin kustannuksin. Alempana tietoa hallinnollisista kustannuksista.

Eikö sen sijaan tulisi auttaa köyhiä ja puutteenalaisia Suomessa? Miksei Toivon tähti auta Suomessa?

Sata vuotta sitten Suomessa vallitsi nälänhätä; kuusikymmentä vuotta sitten Suomi sai vastaanottaa apua muista maista. Nyt suomalaiset voivat puolestaan antaa avun kiertää niille, jotka elävät äärimmäisessä köyhyydessä ja puutteessa. Suomessa on edelleen köyhyyttä ja apua tulee antaa myös Suomessa; Toivon tähden missio on toimia ns. äärimmäisessä köyhyydessä elävien keskuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että työskentelemme ihmisten keskuudessa, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 2,15 dollarilla päivässä (Maailmanpankin määritelmän mukaan), joilla ei ole mahdollisuutta koulunkäyntiin, sairaanhoitoon tai säädylliseen elintasoon. Autamme niitä, jotka elävät ilman turvaverkkoa.

Toivon tähti myötävaikuttaa Suomen kehitykseen ja hyvinvointiin työskentelemällä työvoimaviranomaisten, sosiaaliviranomaisten ja kolmannen sektorin järjestöjen kanssa. Toivon tähti tarjoaa työtä pitkäaikaistyöttömille ja eri syistä elämän laitapuolelle joutuneille. Haluamme antaa lähiyhteisömme ihmisille mahdollisuuden mielekkääseen toimintaan.   

Auttaako Toivon tähti Suomen lähialueilla kuten esim. Baltiassa?

Kyllä, Toivon tähti näkee tärkeänä auttamisen Suomen lähialueilla. Toivon tähti harjoittaa sosiaalityötä lapsiperheiden keskuudessa itäisessä Latviassa ja Liettuassa. Autamme nuoria saamaan koulutuksen ja jaamme joka vuosi opintostipendejä heikossa asemassa oleville nuorille. Meiltä lähtee avustuslähetystä noin 15 eri vastaanottopisteeseen Latviaan ja Liettuaan joka vuosi. 

Miten valitsette avustuskohteenne?

Seuraavat kaksi asiaa ovat tärkeimmät: 

1. Suuri avuntarve. Tämä arvioidaan toisaalta kohdemaan ja kyseisen alueen kehitystason perusteella, toisaalta huomioimme onko kyseessä erityisen uhattu ja heikossa asemassa oleva ryhmä. Esimerkiksi Haiti kuuluu kansainvälisen luokittelun mukaan ns. ”vähiten kehittyneisiin maihin”, joissa 70 % väestöstä elää alle 2,15 dollarilla päivässä. Liettua ja Latvia ovat EU-maita, joiden kehitysaste on suhteellisen korkea, mutta alueelliset erot ovat suuria koskien esim. yksinhuoltajia ja vammaisia henkilöitä. Intiassa ja Argentiinassa työskentelemme auttaen erityisen hädänalaisia väestöryhmiä eli tyttöjä Intiassa ja etnistä Toba-vähemmistöä Argentiinassa.

2. Luotettava paikallinen yhteistyökumppani. Voidaksemme auttaa tarvitsemme paikallisen yhteistyökumppanin, joka jakaa visiomme ja joka täyttää asettamamme vaatimukset. Yhteistyökumppanin tulee olla rekisteröity yhteenliittymä/säätiö, jolla tulee olla Toivon tähden kanssa sopimus, johon sisältyy raportointivaatimus. Toivon tähti tutustuu säännöllisesti saamiinsa taloudellisiin ja tilanneraportteihin. Lisäksi meillä on tilintarkastusoikeus. 

Mikä on paras tapa tukea Toivon tähteä?

Siihen ei ole olemassa mitään ”parasta” tapaa – pitkäjänteisen avustustyön tekemiseen tarvitaan monenlaista tukea.

Voit esimerkiksi ryhtyä sponsoriksi. Sponsorina teet summaltaan omavalintaisen kuukausilahjoituksen. Yleensä suosituksemme on 20-30 euroa, ts. 90 senttiä/päivä. Sponsorit ovat tärkeitä, koska he muodostavat perustan pitkäjänteisen avustustyömme ylläpitämiselle.

Voit tehdä rahalahjoituksen johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai keräykseen. Voit tehdä tavaralahjoituksia. Kaikkea tarvitaan. 

Mitä ”projekti” tai “hanke” oikeastaan tarkoittaa?

Avustustyömme rakentuu kokonaisuuksille, joita kutsumme ”projekteiksi”/”hankkeiksi”. Hanke voi olla koulu (esim. Haitissa), kokonainen kylä (esim. Argentiinassa) tai resurssikeskus (esim. Intiassa). Projekteihin kuuluu kymmeniä tai satoja tukea saavia lapsia. Näin autetaan kokonaista yhteisöä ja myötävaikutetaan opetuksen, koulujen ja terveydenhuollon ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä siihen, että lapset ja perheet saavat ruokaa ja puhdasta vettä.

Mihin sponsoritukea käytetään?

Tuki käytetään koulunkäyntiin, koulutarvikkeisiin, lounaaseen ja perusterveydenhuoltoon. Perheille annetaan taloudellista tukea, joka käytetään lähinnä lasten koulunkäyntiin.

Mistä tiedän että rahalahjoitukseni menee perille?

Meillä on jokaisen projektin kanssa yhteistyösopimus, joka säätelee tuen käyttöä. Jokainen projekti on tilivelvollinen Toivon tähdelle. Toivon tähdellä on omat yhteyshenkilöt jokaisessa paikassa jossa työskentelemme ja henkilökuntamme käy säännöllisesti projekteissa valvomassa työtä.

Mitä teette jos ilmenee, että tukea on käytetty väärin? Sattuuko tuen väärinkäytöksiä?

Valvomme työtä yhteistyömaissa eri tavoin ja työmme on ennaltaehkäisevää. Jos kuitenkin ilmenee, että tukivaroja on käytetty väärin tai että yhteistyökumppanimme on rikkonut yhteistyösopimustamme, Toivon tähti ryhtyy välittömiin toimiin. Viime kädessä yhteistyömme päättyy.    

On myös tärkeää, että sponsorit ovat tietoisia siitä, että avustustyötä tehdään äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa. Jos vastaanottajamaissa olisi toimivat rakenteet ja vallitsisi demokratia ja tasa-arvo, Toivon tähteä ei tarvittaisi. Tukivarojen väärinkäyttöön on monia syitä, esim. korruptio on useimmiten sisäänrakennettua ja monista maista puuttuu hyvän hallinnon perinne.  On tärkeää että voimme olla mukana kehittämässä hyvää hallintotapaa maissa joissa työskentelemme, jotta tukivarojen väärinkäytön riski on mahdollisimman pieni.

Mitä ovat hallintokulut?

Projektien hallinnointi on koordinointia, suunnittelua, valvontaa ja tarkistamista. Hallinto on välttämätön tukivarojen käyttämiseksi oikein ja tehokkaasti sekä tukivarojen väärinkäytön ehkäisemiseksi. Hallinnollisia kuluja ovat esim. kirjanpito, tilintarkastus, viranomaisten lupamaksut, työaika jonka henkilökunta käyttää projektien lähettämien raporttien tarkistamiseen.

Miten paljon hallintoon käytetään?

Nykytilanteessa hallintoon käytetään n. 10-15 % projektista riippuen. Pyrimme pitämään hallintokustannukset alhaisina, mutta olemme kuitenkin tarkkoja työmme tämän osan kanssa, koska suunnittelu ja projektien valvonta merkitsevät, että voimme turvata rahojen käytön oikeaan tarkoitukseen.

Kenelle avustuslähetykset menevät?

Avustuslähetysten tavoitteena on parantaa kaikkein köyhimpien perheiden ja yksilöiden elintasoa ja elämänlaatua. Laitoksissa (sairaaloissa, kouluissa, lastenkodeissa) avustuslähetykset helpottavat osaltaan henkilökunnan työtä ja parantavat hoidon ja opetuksen laatua. Toivon tähden avustuslähetystoiminta kohdistuu ennen kaikkea hädänalaisille lapsiperheille, vanhuksille ja vammaisille Latviassa ja Liettuassa. Avustuslähetykset täyttävät perheiden ja yksilöiden perustarpeet. Tarjoamamme aineellisen avun kautta arki voi helpottua ja lapset voivat pysyä terveempinä. Apumme vastaanottajilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia itse ostaa esimerkiksi vaatteita, kenkiä, huonekaluja tai taloustarvikkeita. Myöskään kunnilla ei ole resursseja tarvittavan avun antamiseen. 

Mitä tarvitaan?

Avustuslähetyksiä voi tukea rahalahjoituksin tai lahjoittamalla meille tavaroita: Vaatteita, kenkiä, huonekaluja, taloustarvikkeita, leluja, tekstiilejä, kodinkoneita, työkaluja – kaikkea mitä voidaan ajatella perheessä tarvittavan. Perheet Latviassa ja Liettuassa tarvitsevat myös ruokaa. Voit tehdä ruokapaketteja ja lahjoittaa ne meille.

Miten avustuslähetysmateriaalin jakelu tapahtuu?

Meillä on pitkä kokemus yhteistyöstä Latvian ja Liettuan sosiaaliviranomaisten ja eri järjestöjen kanssa. Lähes kaikissa tapauksissa avustuslähetyksissä saapuneet tavarat jaetaan paikallisten sosiaalityöntekijöiden toimesta; he vievät tavarat perille perheille, vanhuksille ja vammaisille henkilöille. He tuntevat tarpeet kaikkein parhaiten ja he tekevät erittäin arvokasta työtä. Joskus materiaali lähetetään suoraan laitokseen, kuten esim. kouluun, ja tavarat jaetaan koululaisille. 

Millaisia tavaralahjoituksia Toivon tähti ottaa vastaan?

Otamme kiitollisina vastaan ehjiä ja puhtaita tavaroita. Vastaanottajamaissa olevista tarpeista riippuu mitä otamme vastaan. Tarpeet voivat vaihdella. Yleisesti tarvitaan aina ehjiä ja puhtaita vaatteita, kenkiä, tekstiilejä, mattoja ja muita taloustarvikkeita kuten juomalaseja, posliinia, aterimia, kattiloita. Mitä tulee huonekalu-, kodinkone-, elektroniikka- yms. lahjoituksiin, suosittelemme että otatte meihin yhteyttä. Lue lisää tavaralahjoituksesta täältä

Miten voin tehdä tavaralahjoituksen?

Tuo tavarat suoraan meille Närpiöön tai keräyspisteeseemme osoitteessa Rauhankatu 20, Vaasa (Huom! Älä vie huonekaluja Vaasan keräyspisteeseen). Voit myös soittaa jollekin kerääjistämme ja viedä tavarat heille. Voimme myös noutaa tavaralahjoituksesi pakettiautollamme. Monissa tapauksissa päätämme paikan päällä voimmeko ottaa lahjoituksen vastaan vai ei. Joudumme usein sanomaan kiitos ei esimerkiksi tilaa vieville kirjahyllyille tai parisängyille siitä yksinkertaisesta syystä, että ne eivät mahdu vastaanottajan tiloihin. Emme lähetä myöskään koriste-esineitä tms.                     

Avustuslähetyksen jokaisen tavarakuution tulee olla vastaanottajille hyödyksi. Toivomme teiltä ymmärtämystä ja yhteistyötä tässä asiassa.        

Miksi Toivon tähti myy lahjoitettuja tavaroita?

Toivon tähdellä on kaksi second hand -myymälää, Närpiössä ja Vaasassa, joissa myydään osa (noin 10-20%) meille lahjoitetuista tavaroista. Myyntitulot ovat toiminnallemme hyvin tärkeitä. Myynti mahdollistaa avustustuslähetykset, kaikki kuljetukset, varastoinnin, työkalut ja välineet, vuokrat, vakuutukset, palkat… Voidaksemme auttaa kriisissä olevaa perhettä, sairasta lasta tai lasta käymään koulua tarvitaan rahaa. Mahdollisuus tavaroiden muuttamiseen rahaksi second hand -myynnillä voi silloin olla elintärkeä!