Månadsbrev januari 2024

Bästa vänner,

Vi har nu stängt dörren till 2023 och välkomnar ett nytt år. Jag önskar att det nya året kommer med mer glädje och hopp och mindre utmaningar och elände. Att sprida glädje och skapa möjligheter gör vi på Hoppet stjärna tillsammans med er varje dag. När ett barn får chansen att gå i skolan skapas bättre förutsättningar för en ljusare framtid. ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” är ett uttryck som hjälper mig att få sinnesro när jag känner frustration över världens orättvisor. Även om vårt arbete ibland känns som en droppe i havet så bidrar vi sakta men säkert till en bättre morgondag, ett litet steg i taget.

Andra helgen i december besökte vi vårt projekt i Balvi, Lettland, när vi delade ut julpaket och julklappar. Vi träffade många tacksamma barn och familjer och jag vill från djupet av mitt hjärta framföra mitt varmaste tack till alla som bidragit till insamlingen Julgåvan 2023. Er hjälp betyder så mycket mer än jag kan beskriva i ord. Paldies! (Paldies är lettiska och betyder Tack!)

Ibland får jag frågan varför vi hjälper i Lettland. De som frågar är oftast personer som har besökt Riga och inte upplever Lettland som ett fattigt land. Jag instämmer, att besöka Riga är nästan som att besöka vilken stor stad som helst. Men ute på landsbygden i östra delen av landet är situationen en helt annan. Husen är fallfärdiga och de mest utsatta familjerna lever under riktigt dåliga förhållanden. Det är svårt att förstå att år 2024 lever många familjer på landsbygden ännu utan rinnande vatten inomhus.

Andra vanliga frågor gäller inkomst- och kostnadsnivån i Lettland. En normal nettolön i Balvi är ca 500-600 €/månad, men arbetslösheten är stor och det är få av deltagarna i vårt projekt som lyckats hitta arbete. Liga är en ensamstående trebarnsmamma som får hjälp via vårt familjestödsprojekt i Balvi. Hon är lycklig över att hon har arbete på mataffären Maximi. Ligas timlön är 4,80€/h efter att skatt och pension är bortdraget, så hon lämnar med ca 550 € i handen. Om man blir arbetslös i Lettland kan man få arbetslöshetsersättning om man har arbetat i minst 12 månader och arbetsgivaren har betalat de lagstadgade avgifterna. Arbetslöshetsersättningen betalas i högst 8 månader, efter det är ersättningen 0€/månad. I några familjer som vi stödjer finns personer som inte kan arbeta pga olycksfall eller sjukdomar. Dessa får sjukpension som baseras på vilken invalidklass de tillhör. De sjukpensionärer som jag har talat med har en sjukpension som ligger mellan 180-280 €/månad. När det gäller matkostnader så är det ingen stor skillnad mellan Lettland och Finland. En del matvaror är litet billigare i Lettland, en del kostar ungefär lika och vissa livsmedel är till och med dyrare i Lettland. Vintertid är uppvärmningen en stor kostnad för familjerna. Vintern är kall och de flesta familjerna måste köpa veden som de eldar med; 1 m³ ved kostar ca 60 € och det räcker inte långt. Familjerna har även andra kostnader som el, telefon, eventuella medicin- och sjukvårdskostnader, barnens skolmaterial, hygienartiklar etc. Pengarna räcker helt enkelt inte till så familjerna måste prioritera det viktigaste; mat och värme. De familjer som är med i vårt projekt är mycket tacksamma för den hjälp de får, varje euro är till stor nytta i dessa svåra tider. Det finns behov av fler månadsgivare till projektet. Vill du hjälpa en familj i Balvi? Ta kontakt på info@starofhope.fi eller ring Johanna som sköter om våra fadderärenden på nummer 040 128 5234.

Du kan under hela året hjälpa familjer i nöd med mathjälp. Alla penninggåvor doneras till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller till något av de konton som anges här i månadsbrevet. Penninggåvor kan också betalas via MobilePay till numret 60594, märk betalningen med det ändamål du vill stödja, t.ex. ”Mathjälpen”.

Tack för din värdefulla hjälp!

Med vänlig hälsning
Terese Hoxell