Månadsbrev December 2022

Bästa vänner, 

I skrivande stund lider årets julpaketinsamling mot sitt slut. Hjälpsändningar med julpaket har lastats och sänts till Zarasai i Litauen och till Balvi, Lettland. Då du läser det här månadsbrevet har vi besökt ett 40-tal familjer i Balvi som ingår i vårt stödprogram, vi har besökt ungdomar som studerar vid yrkesskolor och gymnasier, vi har besökt kriscentret för kvinnor och barn, som är en långvarig samarbetspartner till Hoppets stjärna och vi har besökt familjecentret för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i Zarasai. Tack till var och en av er som är med och sprider julglädje med oss! Varje paket, varje julklapp, varje penninggåva är viktig. Din gåva ger barn framtidstro och hopp. Din hjälp får familjer att orka kämpa och barn att våga tro på sina drömmar!  

Vill du ännu bidra med en penninggåva kan du göra en inbetalning till förmån för julinsamlingen ända till årets slut. Betalningar kan göras när som helst till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39, eller MobilePay till numret 60594, märk bara din betalning med ändamålet som du önskar understödja (julgåva, barnhjälpsfonden, mathjälp, flickor i Indien osv).  

Jag vill avsluta året med att fokusera på vad vi har åstadkommit detta år. Tack vare nya månadsgivare har vi kunnat ta med fler barn och familjer i våra projekt. Vi har med penninggåvor hjälpt vår systerorganisation Star of Hope Romania som tar emot ukrainska flyktingar med funktionsnedsättningar. Vi har gett ca 350 barn och ungdomar i Lettland och Litauen en ryggsäck med skolmaterial som underlättar deras skolgång. I grundskolan i Berzpils har vi betalat skolmaterial för de elever vars föräldrar inte kunnat bekosta skolmaterialet själva. Hundratals flickor i Indien har fått möjlighet till utbildning vilket förändrar och förbättrar deras liv och deras framtida familjs förutsättningar. Ca 400 barn i Haiti får gå i skola och vara mätta i magen under skoldagen. I Argentina har ett femtiotal barn förutom skolgång även fått möjlighet till tand- och sjukvård. Genom vår insamling Mathjälpen har vi mättat tusentals hungriga magar. Vår julinsamling Julgåvan har skänkt glädje och hopp till tusentals barn, ungdomar, åldringar och familjer i alla våra projekt. Vi har skickat 14 transporter med varudonationer till de Baltiska länderna. Via hjälptransporterna har många nyblivna föräldrar fått babylådor med kläder och saker som behövs till en bebis. Yllesockor i stora mängder värmer frusna fötter på kalla golv. Kvinnor och barn på skyddshem i Estland och Litauen har fått kläder och förnödenheter. Och många, många andra behövande runtom i de Baltiska länderna har fått motta varma kläder, husgeråd, möbler, mattor etc.  

Under året som gått har du varit en länk i en kedja som ger tusentals barn möjlighet till utbildning, en bättre vardag och förhoppningsvis en ljusare framtid. Mitt ödmjukaste tack till alla er som med tålamod och stort hjärta hjälper oss att hjälpa!    

 

Hoppets stjärna önskar dig en riktigt god jul och ett gott nytt år! 

Med vänlig hälsning  
Terese Hoxell