Månadsbrev November 2022

Bästa vänner, 

Ännu hinner du delta i årets julinsamling! Matpaketen och julklapparna tas emot fram till 19.11 men penninggåvor samlas in ända till årets slut (31.12). Vår tanke i nuläget är att vi själva ska delta i utdelningen av julpaketen i Lettland som vi alltid gjort tidigare, med undantag för de senaste pandemiåren.  

Penninggåvorna är mycket viktiga för barnen och familjerna i Indien, Haiti och Argentina. Alla våra samarbetspartners berättar samma sak. Ökade mat- och elkostnader gör situationen mycket svår i dessa länder. Myrtha i Haiti berättar att i vissa områden har man elektricitet ett par timmar per dag medan vissa områden aldrig ser lamporna lysa. Vi behöver din hjälp för att ge dessa familjer lite julglädje och mätta magar.  

Penninggåvorna används till matpresentkort till familjerna i våra olika projekt. I Lettland och Litauen delar vi ut matpresentkort till de familjer som matpaketen inte räcker till. Presentkorten är personliga och kan inte användas för alkohol- och tobaksprodukter. Vi bjuder även flickorna på resurscentren i Mumbais slumområden på en oförglömlig festmåltid. Julfesterna på resurscentren har blivit en tradition och något alla barnen ser fram emot. I Argentina och Haiti köper vår samarbetspartner mat som de ger direkt till familjerna. Barnen i Haiti och Argentina brukar också få en liten gåva som oftast består av lite sötsaker.  

Alla penninggåvor doneras till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller till något av de konton som anges här i månadsbrevet. Penninggåvor kan också betalas via MobilePay till numret 60594, märk betalningen ”Julgåva”. Om du som är månadsgivare, till ett enskilt barn eller en familj i något av våra projekt, vill ge en extra penninggåva förmedlar vi den oavkortat vidare till barnet/familjen. Skriv mottagarens namn som meddelande på betalningen, använd INTE referensnumret för extra gåvor.  

Fysiska matpaket och julklappar delas ut till barn, familjer och åldringar i Lettland och Litauen. Lämna in paketet/klappen senast 19.11 direkt till oss eller till en av våra insamlingspunkter. Matpaketen kan innehålla torrvaror och konserver, hygienartiklar, någon tålig leksak eller skolmaterial. Ange på matpaketen om mottagaren är en barnfamilj eller en pensionär (skriv gärna på engelska för att underlätta för utdelarna). Vill du ge ett paket till en specifik familj i Balvi ska familjens namn skrivas tydligt på lådan. Du kan också ge en julklapp till ett barn. Julklapparna kan vara t.ex. en tålig leksak eller skolmaterial. Ange på julklappen om den passar åt flicka eller pojke och ungefär vilken ålder, skriv t.ex. Girl 7-10 years. Noggrannare anvisningar och insamlingspunkterna finns angivna på www.starofhope.fi och på Facebook (Hoppets stjärna Finland). Kontakta oss gärna om du har frågor! 

Genom våra handlingar kan vi ge en medmänniska glädje och stöd, tröst och hopp – det är bland det viktigaste och värdefullaste vi kan göra.  

 

Kom med och sprid julglädje tillsammans med oss! 

 

Hälsningar 

Terese Hoxell