Månadsbrev maj 2024

Indien är ett land med stora kontraster. Trots landets högteknologiska utveckling och rika naturtillgångar, lever stora delar av befolkningen under extremt fattiga förhållanden. Stora skillnader råder mellan de rika och de fattiga. De fattigas livsvillkor innebär en väldigt begränsad och dyster framtid, i synnerhet för flickorna. Flickor i Indien möter många svåra utmaningar – från könsdiskriminering och begränsade utbildningsmöjligheter till våld och förtryck. Dessa faktorer försvårar flickornas möjligheter att påverka sina egna liv och framtida potential.

I Mumbais tätbefolkade slumområden arbetar Hoppets stjärna för att förändra livssituationen för dessa flickor. Genom våra resurscenter erbjuder vi utbildningsprogram och kunskapsspridning som omfattar allt från engelska och datorfärdigheter till hälsokunskap och personlig utveckling. Vårt mål är att stärka flickornas självkänsla, ge dem verktyg att uttrycka sig och ta kontroll över sina liv, samt att förbereda dem för en framtid där de aktivt deltar i samhällsutvecklingen.

Många grundläggande hygienprodukter som vi tar för givna är inte tillgängliga för flickorna vi stödjer. Underkläder och sanitära produkter är inte bara bristvara, de är ofta en oöverkomlig lyx för många familjer i de områden vi arbetar. Vår samarbetspartner har informerat oss om att flickor tvingas dela underkläder och återanvändbara mensskydd (som tygtrasor) med andra kvinnliga familjemedlemmar. Det är ledsamt att höra om avsaknaden av personliga hygienartiklar som kan leda till allvarliga hälsoproblem. Familjemedlemmarna delar även tandborstar.

För att tackla detta problem vill vi dela ut hygienkit som innehåller trosor, tandborstar, schampo och sanitära bindor. Även pojkar kommer att få tandborstar. Dessa kit är ett sätt för oss att se till att varje flicka känner sig ren, trygg och respekterad. Hygien handlar inte bara om att känna sig bekväm – det handlar om hälsa och att ha värdighet.

Du kan hjälpa våra flickor genom att betala in en penninggåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39. Du kan också betala med MobilePay till numret 60594, märk betalningen Flickor i Indien. Tillsammans kan vi fortsätta att ge dessa unga flickor de verktyg som de behöver för att bygga en ljusare och hälsosammare framtid.

Du kan ännu fram till 31.5 betala in en penninggåva till vår insamling Mathjälpen och hjälpa oss att mätta hungriga magar. Märk betalningen Mathjälpen om du vill stödja insamlingen. Mer information om Mathjälpen finns på vår hemsida www.starofhope.fi.

Tack vare ditt fortsatta stöd och engagemang kan vi ge barnen en ljusare framtid. Varje bidrag, oavsett storlek, är betydelsefullt och gör en verklig skillnad.

Tack för din värdefulla hjälp!

Med vänlig hälsning,
Terese Hoxell