Månadsbrev Maj 2022

Bästa vänner, 

Detta månadsbrev vill jag tillägna vårt familjestödsprojekt i Balvi, Lettland. Projektet har pågått sedan  januari 2013 och vi behöver nu fler månadsgivare som hjälper. 

Distriktet Balvi i regionen Latgale i östra Lettland är vackert – rikt på skogar, floder, sjöar och jordbruksmark. Själva namnet Balvi betyder gåva. Tyvärr är skillnaderna i levnadsstandarden mycket stora mellan huvudstaden Riga och Balvis landsbygd, fattigdomen på landsbygden är slående. Latgale regionen har den mest akuta fattigdomen i landet, orsakad av hög arbetslöshet och som följd av denna, olika typer av sociala problem. 

Invånarantalet i distriktet Balvi har sjunkit drastiskt i takt med att människor flyttat utomlands för att söka arbete och på så sätt bättre kunna försörja sin familj. En stor del av invånarna i Balvi är socialt utslagna barnfamiljer eller funktionshindrade. De fattiga består till största delen av barnfamiljer. Stora familjer och ensamstående som saknar utbildning, mod och initiativ att ta sig in på arbetsmarknaden är mest utsatta. Långtidsarbetslöshet är ett problem för många och ger upphov till känslor av hopplöshet. Tron på framtiden går förlorad. Barnen lider mest av alla eftersom föräldrarna inte har tillräckliga medel för att fylla de mest grundläggande behoven. Det är viktigt att dessa familjer får stöd i ett tidigt skede. 

Huvudnäringen på landsbygden i Balvi är jordbruk och det finns en del tillfälliga jobb inom jordbruket, men arbetsplatserna räcker inte på långt när till för alla. Allt fler familjer söker hjälp från sociala myndigheterna, som tyvärr har begränsade resurser och därför inte kan ge tillräcklig hjälp. Socialbidraget räcker inte till för familjerna, allra minst till att försörja en familj med två till fem barn. 

Familjernas boendeförhållanden är bristfälliga eller rent av usla. På landsbygden bor många i mor- och farföräldrarnas gamla hus där inga reparationer gjorts. Det finns inte pengar för grundliga reparationer – ibland inte heller för uppvärmning av husen – så familjerna gör sitt bästa för att provisoriskt reparera läckande tak och liknande. Familjer som bor i lägenheter betalar dyra hyror. De stigande priserna på bl.a. mat och uppvärmning är ett ständigt orosmoment för familjerna.  

Barnens skolgång är gratis, men skolmaterialet och böckerna kostar. Barnen kan sällan ärva sina syskons böcker. Tillgång till utbildning efter grundskolan är ingen självklarhet, denna kostar och barnen är tvungna att flytta bort hemifrån. 

Familjerna försöker klara sig självständigt så långt det går, bland annat genom att samla bär och svamp på hösten, eller genom att odla egna grönsaker. En del har kor eller grisar. Familjerna kämpar för att klara av vardagen, de vill ge sina barn en bra framtid. Men trots att de gör allt de kan, är det fortfarande svårt för dem att ens få mat för dagen för barnen. Många av familjerna upplever tillvaron som mycket tung och de har inget hopp om en bättre framtid. 

Hoppets stjärnas familjeprojekt i Balvi är till för att stöda utsatta barnfamiljer som är i stort behov av hjälp och inte kan få denna hjälp någon annanstans ifrån. Arbetet sker i samarbete med lokala skolor och sociala myndigheter, eftersom dessa känner till familjernas situation och behov. Hoppets stjärna har kontaktpersoner i Balvi som har lång erfarenhet av detta arbete och som kontrollerar att stödet används rätt. Stödet behövs huvudsakligen för att möjliggöra barnens skolgång och yrkesutbildning samt för att ge en trygg barndom trots familjens fattiga och svåra förhållanden. Familjerna behöver ekonomiskt stöd för att klara av alla utgifter som skolgång och utbildning innebär, eftersom de samtidigt kämpar med att försörja familjen och skaffa fram mat på bordet. 

Tack vare stödet får barnen en bättre uppväxt och föräldrarna får en reell möjlighet att fylla sina barns behov. Familjerna kan resa sig ur det värsta eländet och föräldrarna får kraft och energi att orka kämpa vidare då de upplever att det finns människor som bryr sig om dem och vill hjälpa dem. Balvi betyder gåva, och i och med att familjerna får stöd, kan Balvi vara en gåva istället för en tung plats att leva på. Familjeprojektet behöver fler månadsgivare. Vill du hjälpa en familj i Balvi kan du kontakta oss per e-post på info@starofhope.fi eller på tfn 040 164 6687.  

Penninggåvor tas fortsättningsvis emot till vår insamling Mathjälpen och till förmån för ukrainska flyktingar som flyr till Rumänien. Vill du hjälpa kan du betala in din gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39, eller via MobilePay till numret 60594, märk betalningen Mathjälpen eller Ukraina. 

Tack för din värdefulla hjälp! Tillsammans gör vi skillnad. 

Hälsningar
Terese Hoxell