Månadsbrev April 2022

Bästa vänner, 

Det är en galen värld vi lever i och som alltid är det de svagaste i samhället som hamnar i kläm. Barn som går hungriga, coronapandemin och kriget i Ukraina är bara en del av de tråkigheter som pågår. Arbetet med våra projekt fortsätter som vanligt men utöver skolgång behöver barnen nu också mat. Jag kan inte nog påpeka hur svår situationen är och vi behöver din hjälp. Delta gärna i Mathjälpen så vi kan mätta hungriga magar. När vi uppnår vårt insamlingsmål kommer överstigande del i insamlingen att gå till mat åt de ukrainska flyktingarna.

Mathjälpen 

Matpriserna stiger över hela världen. Jag har varit i kontakt med våra projekt och situationen är liknande överallt. Vår samarbetspartner i Haiti skriver att en ny undersökning visar att 60% av befolkningen i Haiti lider av hunger. Dels är detta en följd av fjolårets jordbävning, dels gör den osäkerhet som råder i landet att många företag stänger och arbetslösheten stiger. Inget arbete, inga pengar att köpa mat för. I Haiti har matpriserna fördubblats sedan förra året. På grund av de förhöjda matpriserna räcker skolans budget i Bois Negresse inte längre till för att barnen ska få skollunch alla dagar. Detta är fruktansvärt! Föreställ dig att gå en hel dag i skolan och inte få någon lunch. För många barn är dessutom skollunchen det enda varma mål mat de får om dagen.  

I de baltiska länderna, Indien och Argentina är situationen likadan; matpriserna stiger och familjernas små inkomster räcker till allt mindre mat. Vi kan inte låta barnen vara hungriga och vi behöver din hjälp! Genom vårens insamling Mathjälpen kan du hjälpa till att mätta barnens magar. Situationen är akut och alla bidrag är värdefulla. Vill du hjälp oss att mätta hungriga magar kan du betala in en gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39, eller via MobilePay till numret 60594, märk betalningen Mathjälpen. Mera information finns på vår hemsida www.starofhope.fi
 

Kriget i Ukraina 

Hoppets stjärna samlar fortsättningsvis in penninggåvor som går oavkortat till krigets offer. Vår systerorganisation Star of Hope Romania finns på plats vid tre gränsövergångar i norra Rumänien.  Tusentals flyktingar passerar rumänska gränsen dagligen och där tar vi emot kvinnor och barn som tvingats lämna sin män/pappor och fly från kriget. När flyktingar med någon form av funktionsvariation korsar gränsen hänvisas de till oss, eftersom Hoppets stjärna har 33 års erfarenhet av att arbeta med just den målgruppen i Rumänien. Det ger oss unika möjligheter att ta hand om dem och tillgodose deras behov. 

I Iasi och Dorohoi driver Hoppets stjärna sedan tidigare dagcenter för barn med funktionsnedsättning, och delar av dessa lokaler har nu anpassats för flyktingmottagande. Parallellt med den ordinarie dagliga verksamheten ser vi till att familjer på flykt får mat, tak över huvudet och rehabilitering för sina barn. Vill du hjälpa kan du betala in din gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39, eller via MobilePay till numret 60594, märk betalningen Ukraina.

Tack för din värdefulla hjälp! Tillsammans gör vi skillnad. 

Hälsningar
Terese Hoxell