Månadsbrev Januari 2022

Bästa vänner, 

Vi vänder blad och ett nytt år tar vid. Jag ser med förväntan fram emot vad det ska innehålla, troligen en blandning av både möjligheter och utmaningar. I år fortsätter vi hjälpa barn och unga i Lettland, Litauen, Haiti, Argentina och Indien att gå i skola och få en utbildning. Hjälpsändningarna till östra Litauen och Lettland fortsätter och vi uppskattar att vi under år 2022 kommer att ha 20-25 hjälpsändningar. Behovet av hjälpsändningar är stort; misären och fattigdomen är fortfarande år 2022 ett sorgligt faktum i de östra delarna av Lettland och Litauen. 

Hoppets stjärna har en oerhört viktig roll i de samhällen som vi verkar; vår hjälp når tusentals nödställda barn och familjer. Vi fokuserar på långsiktighet i allt vårt hjälparbete; det ger sällan snabba resultat, men däremot är resultaten vi åstadkommer ofta bestående och hållbara. Vi utgår från att varje individ är värdefull, varje individ har kraft och förmåga till förändring. Hoppets stjärna finns för att ge redskapen till förändring. Det finns så många barn – unika och värdefulla – men så få möjligheter. Tillsammans kan vi ge barnen möjligheter.  

Min stora önskan inför år 2022 är att fler öppnar sig för möjligheten att kunna hjälpa en medmänniska. Hoppets stjärna behöver sponsorer till alla våra projekt. Till skolan i Bois Negresse i Haiti behöver vi fler projektsponsorer. På grund av alla oroligheter i landet stiger kostnaderna och projektbudgeten behöver höjas; pengarna behövs till kostnader för skolmaterial, lunch, skoluniformen och lärarlöner. I Indien lockar våra resurscenter många barn och med fler sponsorer kan fler barn få möjlighet till en bättre framtid. I Argentina finns många barn som i dagsläget är utan sponsor och efterfrågan på nya månadsgivare är stor. I Lettland och Litauen önskar vi att fler ungdomar skulle kunna ges chansen att studera vidare efter grundskolan. Vill du bli månadsgivare kan du gå in på vår hemsida, under rubriken Bli sponsor fyller du i dina kontaktuppgifter. Du kan också alltid kontakta oss per e-post eller ringa.  

Vill du ge barn en möjlighet att gå i skola kan du betala en gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39, märk betalningen utbildningsfonden. Du kan också betala med MobilePay till numret 60594.   

Jag är oerhört stolt över det hjälparbete som Hoppets stjärna bedriver. Det vi gör, gör vi professionellt och med glädje. Emellertid skulle inte Hoppets stjärna existera utan våra sponsorer och frivilliga. Ett ödmjukt tack för att du vill hjälpa via Hoppets stjärna!  

Allt gott till dig under år 2022! Tack för din värdefulla hjälp! 

 

Hälsningar
Terese Hoxell