Månadsbrev Februari 2022

Bästa vänner, 

Coronapandemin går nu in på sitt tredje år och vår högsta önskan på Hoppets stjärna är samma som för de flesta andra – att pandemin snart ska vara över. Ju längre pandemin fortgår desto fler negativa konsekvenser. Som jag nämnt i tidigare månadsbrev är det tyvärr de som har det svårast från förr som drabbas hårdast av pandemin.  

I Indien är just den ekonomiska krisen pga coronapandemin en av de svåraste utmaningarna. Många föräldrar har förlorat sina arbeten eller får mindre betalt än tidigare. Detta påverkar familjernas överlevnad och levnadsstandard. I de patriarkala kulturerna är det kvinnorna och flickorna i familjerna som drabbas hårdast. När maten sinar på bordet ser många familjer en lösning i att gifta bort sina flickor så att någon annan får ta hand om kostnaderna för dem istället.  

Läs Priyas historia: 

Priya bor i Bharat Nagar (ett av Mumbais slumområden) i ett enrumshus tillsammans med sina föräldrar, sin bror och sina två yngre systrar. Priya har deltagit i Vachas verksamhet i tre år och har nyligen börjat 11:e klass. Pappan kör tuk-tuk och är ofta borta hemifrån så mamman ansvarar för hushållet. En handledare på Vacha fick reda på att mamman planerade att gifta bort Priya under våren 2022. Orsaken till detta är dels familjens ekonomiska situation, dels att mamman ansåg att Priyas chanser att hitta en make blir sämre ju äldre hon blir. Handledaren ingrep och hade många samtal med både mamman och Priya. Tack vare handledningen fick Priya självförtroende och modet att själv tala med sin mamma och säga ifrån att hon inte tänkte låta sig tvingas till giftermål. Mamman gick till slut med på att avbryta giftemålsarrangemanget och låta Priya fortsätta sin utbildning.  

Det finns otaliga sådana här historier och alla slutar tyvärr inte lika bra som för Priya. Vår samarbetspartner Vacha utför ett viktigt arbete för flickorna i resurscentren och de har förhindrat många barnäktenskap genom samtal och information. Just barnäktenskap är en öm punkt i mitt hjärta och det är med tårfyllda ögon som jag har läst rapporterna från Indien. Tanken på att flickor berövas sin utbildning som en konsekvens av coronapandemin gör ont. Ingen ska behöva bli bortgift för att familjen har för lite mat på bordet. Ingen flicka ska behöva giftas bort på grund av att någon tycker att hon inte är tillräckligt vacker. Ingen flicka ska behöva giftas bort mot sin vilja överhuvudtaget!  

Vill du stödja Hoppets stjärnas viktiga arbete för flickorna i Indien kan du bli månadsgivare eller betala in en engångssumma till projektet. Det finns många flickor som behöver hjälp och varje flicka som ges möjligheten till utbildning är ett steg i rätt riktning. Vi har hjälpt många flickor till en bättre framtid och vi vill hjälpa ännu fler. Du kan betala in en gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39, märk betalningen ”Flickor i Indien”. Du kan också betala med MobilePay till numret 60594.   

 

Tack för din värdefulla hjälp! 

Hälsningar
Terese Hoxell