KATASTROF I HAITI – Stora behov efter kraftig jordbävning

Senaste nytt om Haitikatastrofen

Över 2 200 har bekräftats döda efter jordbävningen i Haiti, och 500 000 barn i är i akut behov av mat, rent vatten och tak över huvudet. Hoppets Stjärna jobbar hårt med att stilla de nödställdas hunger och bygga baracker åt dem i den katastrofdrabbade staden Cavaillon.

Senaste nytt, onsdag 25 augusti:

Efter resan till katastrofzonen har Myrtha och Tony och Reginald klar för fortsatta insatser.
Insatserna kommer fokusera på Cavaillon, 25 kilometer från Les Cayes, eftersom inga andra biståndsorganisationer finns på plats där.
”Den här platsen är belägen 10-15 minuter från huvudvägen, och till ett mer avsides område som det här kommer det aldrig någon hjälp. Vi har inte sett någon hjälp ta sig hit. Ingen organisation, inte en enda bil. Folket här har blivit övergivna. Deras hus är förstörda. De behöver mat, de behöver vatten och de behöver tak över huvudet, säger Reginald Celestin.

Detta är de insatser som Hoppets Stjärnas vill genomföra i Cavaillon:
– Expandera matprogrammet så att det inkluderar 700 nödställda varje dag
– Dela ut nödpaket till 700 familjer.
– På sikt återuppbygga hus för upp till 300 familjer.