Haiti nyhetsbrev maj 2024

Hälsningar till alla våra vänner och sponsorer över hela världen! Vi hoppas verkligen att ni mår bra. Här i Haiti fortsätter livet att vara en stor utmaning för alla. Den ständigt förvärrade politiska krisen och de enorma sociala och ekonomiska utmaningarna utgör ett konstant hot.

I år igen, ställde ni upp och ni gjorde det på ett fantastiskt sätt! Barnen och alla som finns i deras liv är oerhört tacksamma. De är så glada att ni alltid står på deras sida, även under våra värsta stunder. De förstår också att livet har blivit mycket utmanande över hela världen, och kanske även i era egna liv/länder. Men trots detta, uteblir ert stöd för barnen aldrig. År efter år är ni alltid där med och för dem.

Den nuvarande situationen här i Haiti är kritisk. Även om laglösheten och de kriminella aktiviteterna huvudsakligen är fokuserade i och runt huvudstaden Port-au-Prince kommer ingen undan de förödande effekterna av allt detta. Alla kommersiella aktiviteter är paralyserade i huvudstaden och fungerar mycket bristfälligt i andra städer. Situationen har blivit så dålig att inrikes- och utrikesflyg inte har fungerat på över 2 månader. De extremt höga priserna och bristen på mat, bristen på grundläggande varor och tjänster, och den begränsade tillgången och tillgängligheten av bränsle (diesel och bensin) är bara några av de kritiska frågor som utgör den socioekonomiska mardröm vi lever i.

De goda nyheterna är dock att skolåret har fungerat normalt för fadderbarnen eftersom de befinner sig i övervägande landsbygdsområden. Detta skolår avslutas sista veckan i juni. Barnen förbereder sig för sina slutprov. Av alla 7 skolor som drivs av Star of Hope Haiti är 6 i drift och fungerar normalt. Det är fantastiska nyheter, och det är tack vare ert generösa stöd! För ett bättre perspektiv på hur lyckligt lottade våra barn är, har mer än 1000 skolor och utbildningsanstalter inte öppnat sina dörrar sedan januari 2024.

På grund av de försämrade säkerhetsförhållandena har vi begränsat våra resor och besök till skolorna i södra delarna av landet, och vi har helt stoppat alla besök till skolorna i norra och centrala delarna. Dessutom, och tyvärr, som vi tidigare rapporterat, har Rigaud-skolorna inte fungerat sedan oktober 2023. Trots utmanande omständigheter fungerar våra skolprojekt, tack vare vår kompetenta personal som regelbundet tillhandahåller rapporter och foton. Jag kan försäkra er att vårt arbete fortskrider väl till förmån för barnen.

Aktuellt:

  • En internationellt stödd och vald gruppledare har tillträtt för att leda en övergångsregering med huvuduppgiften att leda Haiti tillbaka till normalitet, inklusive uppgiften att genomföra nationella val i januari 2026.
  • Skolan i Bois Negresse är mycket nöjd med kvaliteten och hastigheten på internetanslutningen de får med Star Link-systemet som vi installerade under fjärde kvartalet 2023 som ett pilotprojekt. Det är billigare och mer pålitligt än det mobila system de hade tidigare.
  • Pilotprojektet med jordbruksredskapsbibliotek i byarna Bois Negresse och Hesse var framgångsrikt. Även om odlingssäsongen inte var särskilt gynnsam, kunde bönderna uppnå 80 % av den produktion de förväntade sig, ett mycket positivt resultat. Helst skulle vi vilja tillhandahålla frön, gödningsmedel och annat relaterat stöd nästa år som en fas 2 i projektet.
  • På grund av höga inflationsförhållanden och dess påverkan på vår årliga budget och totala matkostnad, var vi tvungna att ändra de dagliga varma måltiderna för alla skolbarn från 5 dagar till 4 dagar i veckan. Tack vare insamlingen Mathjälpen kan vi fortsätta att ge barnen i Bois Negresse-skolan skollunch varje dag.
  • I slutet av december 2023 kunde vi dela ut matkassar till 2000 familjer.

Varma hälsningar,
Antonio Boursiquot