Månadsbrev juli 2024

De barn och ungdomar som Hoppets stjärna stödjer lever under mycket svåra förhållanden. Familjerna kämpar för att få mat på bordet och för att barnens mest grundläggande behov ska kunna tillgodoses. För dessa barn är skolan en fristad och en plats där en del får sitt enda varma mål mat om dagen. Skolan är så mycket mer än böcker och kunskap – skolan är nyckeln till framtiden, den öppnar dörrar till nya möjligheter och ger hopp om en bättre morgondag.

När en flicka i Indien får utbildning och kan skaffa sig ett arbete förändras förutsättningarna för hennes framtida familj. En familj där båda föräldrarna kan bidra ekonomiskt får bättre levnadsvillkor än en familj med bara en inkomst. De flickor i Indien som deltar i våra resurscenter kommer inte att gifta bort sina framtida döttrar eller neka dem utbildningsmöjligheter. De inser flickornas potential, värde och rättigheter. Kunskapen sprider sig som ringar på vattnet och ger kommande generationer bättre möjligheter. Förändringen av invanda samhällsstrukturer och traditioner tar tid, men vi ser positiva resultat. I de områden där vi arbetar förändras attityder, både hos familjerna och i samhället. Männen börjar förstå att kvinnans roll kan vara mer än att föda barn och ta hand om familjen. Framtiden förändras!

Vi ser både framsteg och utmaningar i våra projekt. Till utmaningarna hör höjda levnadskostnader som påverkar familjerna enormt och försvårar barnens framtidsmöjligheter. Vi behöver din hjälp för att ge barnen en chans till en bättre framtid. Ett studiestipendium är den bästa gåva en ungdom kan få. För bara 3 €/månad kan en flicka i Indien studera. För 100 €/månad kan en ungdom i Balvi få internathyra, skollunch och skolmaterial.

Vill du hjälpa utsatta barn och ungdomar? Bli månadsgivare för något av våra projekt eller stöd vår viktiga insamling Ryggsäcken. Varje bidrag, oavsett storlek, är betydelsefullt och gör en verklig skillnad. Tillsammans kan vi ge barnen och ungdomarna en bättre framtid.

Du kan också delta i insamlingen Ryggsäcken genom att skänka en hel och ren ryggsäck. Om du vill kan du fylla den med oanvända skolsaker såsom blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, limstift, sax, häften och vattenfärger. Dessa ryggsäckar delas ut i Lettland och Litauen. Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast 28.8. Penninggåvor betalas till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller via MobilePay till numret 60594, märk betalningen Ryggsäcken. Penninggåvorna används till studiestipendier och för att köpa skolmaterial till barn och ungdomar i alla våra projekt. Mer information om våra insamlingsplatser och verksamheten finns här på hemsidan.

Tack för du stödjer utsatta barn och ungdomar!

Med vänlig hälsning,
Terese Hoxell