Månadsbrev September 2022

Bästa vänner, 

Nikhat bor i Malvani, ett av Mumbais otaliga slumområden, där Hoppets stjärna under tio års tid arbetat för att flickor ska kunna gå i skola. Nikhat har de senaste fem åren deltagit regelbundet i verksamheten vid ett av de resurscenter som Hoppets stjärna är med och driver. Familjen som flyttat till Mumbai från landsbygden i hopp om att få det bättre ställt har två döttrar, Nikhat och Maliha. Pappan har ett oregelbundet arbete som väggmålare och mamman sköter om hushållet. Familjens redan små inkomster har minskat under pandemin och nu p.g.a. inflationen och höga matpriser.  

Nikhat är en ansvarsfull flicka som är duktig i skolan och deltar aktivt i alla lektioner och evenemang vid resurscentret. En dag berättade en nedstämd Nikhat att hon måste börja arbeta eftersom familjen inte har råd att betala för båda systrarnas studier. Storasystern Maliha har tidigare också deltagit i resurscentrets verksamhet och tack vare det studerar hon nu på Ismail Yusuf College. När läraren vid resurscentret hörde att Nikhat skulle sluta skolan lovade läraren att hjälpa henne. Läraren informerade föräldrarna om att Nikhat har möjlighet att få studiestipendium via Hoppets stjärna förutsatt att hon skrivs in vid en utbildning och visar framsteg i studierna. Föräldrarna gav sin tillåtelse och Nikhat kan nu studera vid Bafna Girls’ College.  

Den pågående ekonomiska krisen gör det svårare för många unga flickor att nå sina framtidsdrömmar.  Nikhat är nu på väg mot sin dröm och samtidigt är hon en förebild för många andra flickor vid resurscentret. Det är viktigt att visa att det finns en väg ut ur fattigdomen, att det finns möjligheter bara man jobbar hårt. 

För att ge flickor som Nikhat en chans till utbildning har vi under 5 år samlat penningmedel via våra insamlingar som t.ex. Ryggsäcken. Penningmedlen används till studiestipendier. Det är också tack vare alla de månadsgivare som regelbundet understöder vårt hjälparbete i Indien som vi kan fånga upp dessa flickor och hålla igång verksamheten vid resurscentren. Det är en viktig uppgift vi har! Varje flicka som kan få en utbildning är en vinst, varje flicka som får gå i skola är en del av den positiva förändring vi jobbar för. Då flickor ges en röst och då vi jobbar med det omkringliggande samhällets attityder mot flickor och utbildning av flickor, motverkar vi barnäktenskap, människohandel och förtryck. En flicka som har en utbildning kan försörja sina framtida barn. Genom utbildning av flickor bryter vi spiralen av marginalisering och fattigdom som går i arv generation efter generation.             

Om du vill vara med i detta viktiga förändringsarbete för alla barns lika värde och rätt till utbildning kan du bli månadsgivare i Hoppets stjärna. Du kan också betala in en penninggåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller via MobilePay till numret 60594, märk betalningen ”Flickor i Indien” (eller det ändamål du vill stödja). All hjälp är välkommen! 

Vi har nu avslutat insamlingen av ryggsäckar för i år. Vi har samlat in 268 ryggsäckar som har delats ut i Zarasai, Litauen och i specialskolor i Riga. Ryggsäckarna till Balvi, Lettland delas ut i samband med julpaketen. Ett varmt tack till alla som donerat till insamlingen Ryggsäcken!  

Hjälp oss att sprida kunskap och glädje! Tack för din värdefulla hjälp!  

Hälsningar 

Terese Hoxell