Var vi jobbar

Vi jobbar...

...i Indien, läs om vårt arbete bland utsatta flickor i Mumbais slumområden

...i Haiti, läs om vårt arbete bland skolbarn på landsbygden 

...i Argentina, läs om vårt arbete bland ursprungsfolket Toba

...i Lettland, läs om vårt familjestödsprogram

...i Litauen, läs om vårt Familjecenter 

Som sponsor i Hoppets stjärna är du med och förverkligar hjälpen i dessa projekt. Du är också välkommen att understöda ett enskilt projekt. Besökare är välkomna i alla projekt. 

Kontaktuppgifter

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn. 06 225 3698

Hoppets stjärna Second hand, Närpes
Tegelbruksvägen 7A
tfn. 040 164 6846

Hoppets stjärna Second hand, Vasa
Fredsgatan 20
tfn. 040 164 6570

CONNECT WITH US