Kuukausikirje Toukokuu 2023

Hyvät ystävät,
Tässä kuukausikirjeessä haluan ottaa esille aiheen lapsiavioliitot. Meille suomalaisille on itsestään selvää ettei lasten pidä olla naimisissa, mutta eri puolilla maailmaa lapset ja nuoret elävät ympäristöissä, joissa normit ja sukupuoliroolit ovat aivan erilaisia. Lapsiavioliitto tarkoittaa sitä, että alle 18-vuotias lapsi naitetaan, usein
vastoin tahtoaan ja jollekin vanhemmalle henkilölle. Lapsiavioliitot ovat rikos ihmisoikeuksia vastaan ja rikkovat YK:n
lasten oikeuksien sopimusta. Siitä huolimatta n. 33 000 tyttöä joutuu joka päivä lapsimorsiameksi.

Lapsiavioliitot ovat syvälle syöpynyt perinne ja liittyvät erittäin läheisesti köyhyyteen. Tytöt koetaan taloudelliseksi taakaksi ja siksi lapsiavioliitto nähdään usein perheen ainoaksi eloonjäämismahdollisuudeksi. Lapsiavioliittojen määräkasvaa nyt pandemian ja elinkustannusten nousun seurauksena.

Lapsiavioliittoilla voi olla vakavia seurauksia, erityisesti tytöille, jotka naitetaan nuorella iällä. Raskaaksi
tuleminen ennen kuin keho on siihen valmis voi johtaa sekä äiti- että lapsikuolleisuuteen. Tänä päivänä
tavallisin kuolinsyy teini-ikäisten tyttöjen keskuudessa liittyy maailmanlaajuisesti juuri raskauteen ja
synnytykseen. Pois naitetut tytöt joutuvat myös useammin seksuaalisen, fyysisen ja psyykkisen
väkivallan uhreiksi kodissaan. He joutuvat lopettamaan koulunkäynnin, koska heidän tehtävänsä on
nyt huolehtia kodista, ja tämä hidastaa köyhyyden torjuntaa ja vaikuttaa negatiivisesti koko
yhteiskunnan kehitykseen.

Toivon tähden projekti Intiassa keskittyy nuorten tyttöjen tietojen ja koulutuksen lisäämiseen.
Pidämme Mumbain slummialueilla käynnissä neljää resurssikeskusta, joissa tytöt mutta jossain määrin
myös pojat, voivat osallistua monenlaiseen toimintaan. Osanottajat saavat mm. opetella englantia,
terveydenhoitoa ja tietokonetaitoja, miten yhteiskunta toimii, jne. Avustamme myös taloudellisesti
vaikeimmassa asemassa olevia tyttöjä opintostipendein. Resurssikeskusten työhön kuuluu myös
tiedottaminen lapsiavioliitoista, koska monien tyttöjemme kohdalla se on todellinen riski.
Resurssikeskuksissa tytöt saavat tietoa oikeuksistaan, tyttöjen perheet ovat mukana eri
tiedotustilaisuuksissa, on perustettu tukiryhmiä, tytöt laativat uutiskirjeitä, joita he jakavat
lähiyhteisössään ja ottavat asian esille erilaisissa vetoomuksissa ja kokoontumisissa.
Sain äskettäin yhteistyökumppaniltamme Intiassa sähköpostia, jossa Yagna kertoo heidän viime
aikoina pysäyttäneen kaksi lapsiavioliittoa tyttöjemme keskuudessa. Tytöt ovat 15- ja 17-vuotiaita.
Lapsiavioliitot saatiin torjuttua siten, että resurssikeskusten henkilökuntaa vieraili perheissä ja
keskusteli vanhempien kanssa. Tärkeä osatekijä oli myös se, että tytöt itse olivat perehtyneet asiaan ja
uskalsivat pitää puoliaan. Olen kiitollinen ja ylpeä, että me Toivon tähdessä voimme olla osallisina
lapsiavioliittojen vastaisessa työssä konkreettisella tavalla joka tuottaa tuloksia. Saattaahan työ välillä
tuntua pisaralta meressä, mutta jokainen tyttö joka saa käydä koulua ja säästyy lapsiavioliitolta on
arvokas saavutus. Vaivaisella kolmella eurolla kuukaudessa tyttö voi saada käydä koulua. Suomessa
saa tuskin pussillisen karamellejä kolmella eurolla, Intiassa kolme euroa voi muuttaa tytön
tulevaisuuden. Nainen joka tuntee oikeutensa jakaa tietonsa edelleen tuleville lapsilleen, koulutettu
nainen voi auttaa perheen elatuksessa, mikä katkaisee köyhyyden noidankehän (tai vähentää
köyhyydessä elämisen riskiä).

Halutessasi tukea tärkeää työtämme Intian tyttöjen keskuudessa voit ryhtyä kuukausilahjoittajaksi
kotisivumme kautta tai ottamalla meihin yhteyttä. Voit myös tehdä kertalahjoituksen, joka käytetään
opintostipendeihin, jotta useammalla tytöllä olisi mahdollisuus käydä koulua. Voit tehdä lahjoituksen
keräystilillemme FI57 4963 1040 0374 39 tai MobilPay:n kautta numeroon 60594, viestinä Intia.
Voit vielä auttaa meitä Ruoka-apu -keräyksessämme. Tarvitsemme lisää rahalahjoituksia
voidaksemme täyttää kaikkien projektiimme osallistuvien vatsat. Voit tehdä lahjoituksen yllä olevalle
tilinumerolle,viestinä Ruoka-apu. Rahalahjoituksilla yhteistyökumppanimme Intiassa, Haitissa ja
Argentiinassa ostavat ruokatarvikkeita, jotka jaetaan perheille. Baltian maissa perheet saavat
ruokaostokortin tai valmiin ruokapaketin. Alkoholi- ja tupakkatuotteiden ostaminen ruokaostokortilla
on aina estetty, joten lahjoituksia ei voi käyttää väärin. Lisätietoja löydät kotisivultamme
www.starofhope.fi ja Facebook-sivultamme ”Toivon tähti ry”.

Kiitos arvokkaasta avustasi! Yhdessä voimme parantaa asioita.
Ystävällisin terveisin
Terese Hoxel