Kuukausikirje Toukokuu 2022

Hyvät ystävät, 

 

Tämän kuukausikirjeen haluan omistaa perhetukiprojektillemme Latvian Balvissa. Projekti on ollut käynnissä vuoden 2013 tammikuusta lähtien ja tarvitsemme nyt lisää auttavia kuukausilahjoittajia. 

 

Latgalen alueella sijaitseva Balvi itäisessä Latviassa on kaunista seutua – paljon metsää, jokia, järviä ja viljelymaita. Itse nimi Balvi tarkoittaa lahjaa. Valitettavasti elintasoerot pääkaupunki Riian ja Balvin maaseudun välillä ovat hyvin suuret – maaseudun köyhyys on hätkähdyttävä. Latgalen alue on maan köyhintä johtuen korkeasta työttömyydestä, josta on ollut seurauksena erilaisia sosiaalisia ongelmia.  

 

Balvin alueen asukasluku on laskenut voimakkaasti ihmisten muuttaessa ulkomaille etsimään työtä voidakseen näin paremmin elättää perheensä. Suuri osa Balvin asukkaista on sosiaalisesti syrjäytyneitä lapsiperheitä tai vammaisia. Köyhät ovat pääosin lapsiperheitä. Suuret perheet ja yksinhuoltajat, joilta puuttuu rohkeutta ja aloitekykyä hakeutua työmarkkinoille, ovat vaikeimmassa asemassa. Pitkäaikaistyöttömyys on monen ongelma, jonka seurauksena ei pelkästään ammattitaito mene hukkaan, vaan joka aiheuttaa myös toivottomuuden tunteita ja tulevaisuudenuskon menetyksen. Perheet tulevat usein riippuvaisiksi sosiaaliviranomaisten tuista. Eniten kärsivät lapset, koska vanhempien varat eivät riitä täyttämään edes välttämättömiä perustarpeita. On tärkeää, että nämä perheet saavat tukea varhaisessa vaiheessa. 

Balvin maaseudun pääelinkeino on maanviljelys ja sen piiristä löytyykin joitakin tilapäisiä työpaikkoja, mutta työpaikkoja ei riitä läheskään kaikille. Yhä useammat perheet hakevat apua sosiaaliviranomaisilta, joiden resurssit valitettavasti ovat rajalliset eivätkä he siksi pysty antamaan riittävästi apua. Sosiaaliavustus perheille ei ole riittävä – varsinkaan elättämään perhettä, jossa on kahdesta viiteen lasta. 

Perheiden asuinolot ovat puutteellisia tai suorastaan surkeita. Maaseudulla monet asuvat isovanhempiensa vanhoissa taloissa, joissa ei ole tehty minkäänlaisia korjauksia. Peruskorjauksiin ei ole rahaa – joskus ei edes talojen lämmitykseen – joten perheet tekevät parhaansa mukaan kattojen väliaikaiskorjauksia yms. Vuokrahuoneistoissa asuvat perheet maksavat kalliita vuokria. Myös mm. kohoavat lämmityskustannukset ovat perheiden jatkuvana huolenaiheena. 

Lasten koulunkäynti on ilmaista, mutta koulutarvikkeet ja kirjat maksavat. Lapset voivat harvoin periä sisarustensa kirjoja, koska koulukirjat vaihtuvat usein. Koulutukseen pääsy peruskoulun jälkeen ei ole itsestään selvää – se maksaa ja lasten on muutettava pois kotoa. 

Perheet yrittävät tulla toimeen omillaan mahdollisimman pitkälle, mm. keräämällä syksyisin marjoja ja sieniä, tai viljelemällä omia vihanneksia. Joillakin on lehmiä tai sikoja. Perheet kamppailevat selvitäkseen arjesta, he haluavat antaa lapsilleen hyvän tulevaisuuden. Mutta vaikka he tekevät kaiken voitavansa, heidän on siltikin vaikea hankkia lapsilleen ruokaa joka päivälle. Monet perheistä kokevat elämän hyvin raskaaksi eikä heillä ole toivoa paremmasta tulevaisuudesta. 

Toivon Tähden perhetukiohjelma Balvissa on käynnistetty tukemaan köyhiä lapsiperheitä, jotka ovat suuressa avun tarpeessa eivätkä voi saada tätä apua mistään muualta. Työ tapahtuu yhteistyössä paikallisten koulujen ja sosiaaliviranomaisten kanssa, koska nämä tuntevat perheiden tilanteen ja tarpeet. Toivon Tähdellä on Balvissa yhteyshenkilö, jolla on pitkä kokemus tästä työstä ja joka valvoo, että tuki käytetään oikein. Sponsoritukea käytetään tekemään perheiden arjesta siedettävä ja ennen kaikkea lasten turvallisen tulevaisuuden pohjustamiseen. Perheet tarvitsevat tukea pääasiassa voidakseen ostaa ruokaa lapsilleen. He tarvitsevat tukea myös hankkiakseen koulutarvikkeita ja koulu-vaatteita lapsille. Jotkut tarvitsevat apua välttämättömiin kodin korjauksiin, jotkut sitä varten, ettei sähköjä katkaistaisi. 

Tuen ansiosta lasten kasvuolosuhteet paranevat ja vanhemmat saavat todellisen mahdollisuuden täyttää lastensa tarpeet. Perheet voivat nousta pahimmasta kurjuudesta ja vanhemmat saavat voimia ja energiaa jaksaakseen jatkaa kamppailua kokiessaan, että on olemassa ihmisiä jotka välittävät heistä ja haluavat auttaa heitä. 

Balvi tarkoittaa lahjaa, ja perheiden saadessa tukea Balvi voi olla lahja eikä raskas asuinpaikka. Perhetukiohjelma tarvitsee lisää kuukausilahjoittajia. Halutessasi auttaa balvilaista perhettä voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteella info@starofhope.fi tai puhelimitse 040 164 6687. 

Otamme edelleen vastaan rahalahjoituksia Ruoka-apu -keräykseemme ja Romaniaan pakenevien ukrainan pakolaisten hyväksi. Halutessasi auttaa voit tehdä lahjoituksen keräystilillemme FI57 4963 1040 0374 39, tai MobilePay:n kautta numeroon 60594, maksun viestinä Ruoka-apu tai Ukraina. 

Kiitos arvokkaasta avustasi! Yhdessä voimme saada parannuksia aikaan. 

  
 

Terveisin
Terese Hoxell