Raportti Intiasta

Tässä tulee raportti Tytöt Intiassa-projektin tapahtumista vuoden 2023 aikana.

Toivon tähti työskentelee auttaakseen köyhistä oloista tulevia tyttöjä Mumbain alueella ja antaakseen heille valmiuksia, joita he tarvitsevat aikuiselämässä. Me työskentelemme Intian tyttöihin ja naisiin kohdistuvan sorron ja epäoikeudenmukaisuuden vastapainona. Sen ansiosta, että Toivon tähti tekee aina yhteistyötä paikallisten tarpeet tuntevien organisaatioiden kanssa, voimme varmistaa, että rahat käytetään siellä, missä tarve on suurin. Yhteistyökumppanimme Intiassa on nimeltään Vacha Charitable Trust ja työskentelemme heidän kanssaan neljässä ”bastissa” (slummialueilla) Mumbaissa.

Tytöt aloittavat osallistujina resurssikeskuksissa 10-vuotiaana. Resurssikeskukset ovat turvallisia tiloja, joissa tytöt voivat jakaa sisimpiä tunteitaan ja ajatuksiaan ilman ennakkoluuloja. Tärkeä tehtävä on vahvistaa tyttöjen itsetuntoa, auttaa heitä ymmärtämään, miten he voivat luoda muutosta ja rohkaista heitä aktiivisiksi yksilöiksi, jotka osallistuvat yhteiskunnalliseen kehitykseen. Tyttöjen kokemukset kodin ja koulun ulkopuolisesta elämästä ovat minimaaliset, kun he tulevat resurssikeskuksiin. Valtion koulun opetus on valitettavasti myös erittäin heikkoa, joten lapset eivät pääse harjoittelemaan aikuiselämässä selviytymiseen tarvittavia valmiuksia.

Keskuksissamme avautuu täysin uusi ympäristö työpajojen, elokuvien, keskustelujen ja koulutuksen kautta. Tytöt saavat erilaisia elämäntaitoja, ja heitä rohkaistaan ajattelemaan itse, löytämään luovia ratkaisuja ja mikä tärkeintä, kehittymään yhteisöön ja ympäristöönsä kuulumisen tunne. Toimintaan kuuluu myös opastettuja kierroksia pankkeihin, poliisiasemille, museoihin, terveyskeskuksiin jne. Monille tytöille nämä matkat ovat ensimmäisiä retkiä oman alueensa ulkopuolelle ja ehkä myös ensimmäistä kertaa kun he käyttävät joukkoliikennettä. Myös pojat osallistuvat resurssikeskusten toimintaan, koska on tärkeää, että he saavat tietoa siitä, miten naisten mahdollisuuksia voidaan ja pitäisi parantaa.

Voimistuminen elämäntaitojen kautta
“Empowering Aspirations” -ohjelmamme varustaa tytöillemme käytännön elämäntaitoja, kuten tietokonelukutaito, jokapäiväistä taloutta ja englannin kielen ymmärtäminen, jotka voivat parantaa kykyä katkaista köyhyyden kierre ja edistää valoisampaa tulevaisuutta. Tytöt osallistuvat työpajoihin ja koulutusohjelmiin ja vierailevat oppilaitoksissa saadakseen paremman ymmärryksen. He osallistuvat toimiin, jotka parantavat taitoja, kuten viestintää, ryhmätyötä ja johtajuutta.
Digitaalinen lukutaito on välttämätöntä nykymaailmassa. Koska suurimmalla osalla näistä nuorista ei ole pääsyä tietokoneisiin, he pitävät digitalisaatiota pelottavana ja epäröivät osallistua tietoon ja palveluihin. Tietokonekurssimme antavat heille tietokoneen perustaidot ja poistavat heidän pelkonsa digitaalista maailmaa kohtaan.

Luovuus
Tytöt osallistuvat luovuuden työpajoihin. Vuoden aikana on pidetty työpajoja maalaamisesta, nukenteosta, valokuvauksesta, sateenvarjo- ja T-paitamaalauksesta. Vacha tarjoaa myös tytöille foorumeita, joissa he voivat esitellä kykyjään ja taitojaan yhteiskunnassa luottamuksen rakentamiseksi.
Tytöt oppivat käsikirjoituksia ja esittämään katunäytelmiä, lauluja, tansseja, runoja jne. He esiintyvät yleisön edessä ja esitykset perustuvat yleensä yhteiskunnallisiin aiheisiin, jotka vaativat koko yhteiskunnan huomiota ja tukea. Katunäytelmät ovat tytöille tapa ilmaista mielipiteitään ja olla vuorovaikutuksessa yhteisön johtajien ja muiden asukkaiden kanssa erilaisissa sosiaalisissa kysymyksissä.

Urheilua ja ulkopelejä
Kaupunkialueilla useimmat julkiset puistot ovat usein poikien ja miesten käytössä. Tyttöjä ei kannusteta käyttämään näitä puistoja virkistykseen tai minkäänlaiseen fyysiseen harjoitteluun. Vacha harjoittaa säännöllisesti urheilu- ja peliharjoituksia ja kannustaa tyttöjä käyttämään julkisia tiloja. Kabaddi-, jalkapallo-, kriketti- ja yleisurheiluharjoituksia järjestetään useissa yleisissä puistoissa. Vuosittain järjestetään liikuntapäivä, johon aikuiset kutsutaan katsomaan, mitä tytöt ovat oppineet.

Sukupuoli ja seksuaalisuus
Tytöt pääsevät keskustelemaan kuukautisista ja sen vaikutuksista fyysiseen ja henkiseen terveyteen. He ovat myös harjoitelleet kuukautissuojien ostamista kaupasta. He oppivat erottamaan kuukautisia koskevat myytit ja tosiasiat. He ovat voineet keskustella ja tutkia monimutkaisia sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä aiheita.

Terveyden ja ravinnon tuki
Perusterveydenhuollon ja säännöllisten terveystarkastusten varmistaminen, hyvinvoinnin edistäminen ja aliravitsemuksen torjunta ovat osa Vachan toimintaa. Jokaisessa resurssikeskuksessa tehdään terveystarkastuksia. Tytöt saavat myös päivittäisen ravitsevan välipalan. Tytöille ja heidän vanhemmilleen järjestetään säännöllisesti työpajoja ravitsemuksesta ja kasvavien lasten tarpeista.

Tieto tuo mahdollisuuksia
Laadukkaan koulutuksen saatavuus antaa tytöille mahdollisuuden kehittää tietoja ja taitoja, mikä puolestaan antaa heille mahdollisuuden tehdä tietoisia päätöksiä tulevaisuudestaan. Vacha pyrkii luomaan polkuja omavaraisuuteen, jotka johtavat taloudelliseen riippumattomuuteen. Vachan työpajat varmistavat myös, että tytöt ovat tietoisia laillisista oikeuksistaan ja siitä, kuinka he voivat saada laillista tukea. Vacha kannustaa tyttöjä aktiiviseen rooliin yhteiskunnassa, ja nämä työpajat ja seminaarit antavat tytöille rohkeutta osallistua yhteisön elämään hyvällä itseluottamuksella.

Mahdollistaa tietoiset valinnat
Vacha järjestää uramessuja, jotka auttavat tyttöjä näkemään erilaisia vaihtoehtoja, joilla he voivat parantaa elämäänsä. Ammattimainen uraohjaus auttaa heitä tekemään tietoisia valintoja. Työelämän ammattilaiset kertovat tytöille ammatinvalinnoista. He pääsevät myös vierailemaan työpaikoilla saadakseen paremman käsityksen eri ammateista.

Uutiskirjeet
Tyttöjen itseluottamus kasvaa, kun he saavat käyttää ääntään ilmaista mielipiteitään, tulla kuulluiksi ja osallistua aktiivisesti päätöksentekoon omassa kodissaan ja lähiympäristössään heidän elämäänsä vaikuttavissa asioissa. He ovat tietoisia siitä, että on tärkeää ilmaista tarpeensa ja huolensa asioista, jotka ovat väärin. He pääsevät harjoittelemaan tätä kunkin bastin julkaisemien uutiskirjeiden kautta, joita tytöt sitten levittävät lähiseudulle. Tyttöjen uutiskirje lisää tietoisuutta lasten kunnianhimojen vahvistamisen tärkeydestä ja siitä, että he saavat tukea yhteiskunnalta.

Sukupuolten välinen tasa-arvo
Pojat osallistuvat yhdessä tyttöjen kanssa kampanjoihin sukupuoleen perustuvan väkivallan, patriarkaatin, koulutuksen ja terveyden vastustamiseksi. Sekä teini-ikäiset pojat että tytöt osallistuvat työpajoihin, joissa käsitellään yhteiskunnassa vallitsevia sukupuolinormeja ja ennakkoluuloja, jotka kannustavat yhteisön asukkaita rikkomaan näitä tyttöjen ja naisten vapautta rajoittavia normeja.
Vachan työpajat auttavat osallistujia ymmärtämään, että sukupuoleen perustuva väkivalta kotona ei ole hyväksyttävää ja vaatii yhteiskunnan väliintuloa. Osallistujat oppivat käsittelemään tämäntyyppistä väkivaltaa omassa perheessään ja saavat tukea myös Vachalta. Osallistujamme ovat kertoneet kuinka he ovat vastustaneet isiään, kun heidän äitinsä ovat joutuneet väkivallan uhriksi. Nuoret pojat ovat myös kannustaneet ja tukeneet sisaruksiaan jatkamaan opintojaan, kun vanhemmat ovat yrittäneet painostaa tyttöjä avioliittoon.

Äidit ovat mukana
Äidit ovat tärkeitä osallistujia työpajoissa ja seminaareissa, koska he voivat tukea ja motivoida lapsiaan sekä luoda lapsille suotuisan ympäristön saavuttaa unelmiaan. Kannustamme vanhempia osallistumaan lasten koulutukseen ja heidän pyrkimyksiinsä. Äitien tapaamisia järjestetään neljännesvuosittain resurssikeskuksissa. Vachan henkilökunta tiedottaa resurssikeskuksissamme aktiviteeteista, joihin heidän lapsensa osallistuvat, ja kannustaa vanhempia osallistumaan lastensa toimintaan. Äidit osallistuvat myös seminaareihin, joissa käsitellään mm. patriarkaatti ja sukupuoleen perustuva väkivalta. He oppivat myös terveydestä, ravitsemuksesta ja kuukautishygieniasta.

Opintorahat
Koulutuksen merkitystä taloudellisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden saavuttamisessa ei pidä aliarvioida. Vacha kannustaa kaikkia tyttöjä hakemaan heitä kiinnostavaa korkeakoulutusta. Vacha myöntää myös stipendejä tytöille, jotta he voivat kattaa kulut, kuten koulumatkat, koulutusmateriaalit jne. Vaikka koulukoulutus on tytöille ilmaista, on muita kuluja, kuten esim. koulupuvut, muistikirjat, matkat jne. mikä tarkoittaa, että kaikilla ei ole varaa opiskella. Apurahojen kautta saatava taloudellinen apu voi tehdä korkea-asteen koulutuksesta köyhien lasten saatavuutta ja avata ovia parempaan tulevaisuuteen. Toivon tähden opintorahaa sai viime vuonna 212 koululaista ja 25 yliopisto-opiskelijaa.