SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Bli sponsor
      Donera
      Barnhjälpsfonden
      Utbildningsfonden
      Hjälpsändningar
      Frivilligarbete
      Högtids- och minnesgåvor
      Testamenten
      Webbshop
      Stjärnloppis
 

15.1.2018

Bilder från julfirande i Zarazai, Litauen.

 

 

15.1.2018

Bilder från Kibaha, Tanzania och barnen som leker med sina nya leksaker.

 

15.1.2018

Bilder från julfest och utdelning av matpaket i Haiti

 

 

19.12.2017

Bilder från utdelningen av julpaket i Balvi, Lettland

 

 

   

  

14.9.2017

Ryggsäckar har delats ut och många skolbarn har fått en fin skolstart tack vare era gåvor. Vi fortsätter nästa år igen!

   

   

17.10.2016

Julpaketinsamlingen 2016: Broschyren

Julbrevet: Kom med och sprid julglädje!

Insamlingsplatser och anvisningar


15.8.2016

Hjälp utsatta skolbarn till en bra skolstart! Läs augusti info-brev


15.1.2016

Tack för att du var med och förverkligade julpaketinsamlingen 2015!
Se bilder här


22.12.2015

Ett varmt tack till alla som deltagit i julpaketinsamlingen 2015! Här är insamlingens företagspartners 


20.11.2015

Läs vår tidning som utkom 19.11 som bilaga till Kyrkpressen


 15.10.2015

Julpaketsinsamlingen

 Insamlingsplatser för julpaket


 

Tack för din värdefulla insats!
Följ med det arbete som du är med och förverkligarDin hjälp behövs!


Att leva i extrem fattigdom, i slum, att vara föräldralös, att söka sin mat på gatan...

Det är de svagaste i samhället - barnen - som är mest sårbara och som drabbas hårdast av fattigdom. I de flesta u-länder är klyftorna mellan rika och fattiga enorma och det finns inget socialt skyddsnät för fattiga familjer. Om man är fattig, outbildad och arbetslös och om man dessutom tillhör en förtryckt minoritet, finns det ingen som bryr sig och man lämnas åt sitt öde. Du kan hjälpa! Du kan visa att någon bryr sig, du kan ge barnen och familjerna hopp i en livssituation som verkar hopplös.