Företag

Varför ska ditt företag hjälpa?

Ditt företag är delaktigt i att hjälpa barn som lever i extrem fattigdom och som saknar möjligheter till utbildning

Samarbete med Hoppets stjärna är ett led i att förstärka företagets profil som en ansvarsfull aktör

Samarbete med Hoppets stjärna är ett konkret sätt att synliggöra företagets samhällsansvar

Genom att aktivt engagera sig i bistånds- och hjälparbete kan företaget få nya kunder och öka intresset för företagets produkter och tjänster

Ett ökat samhällsansvar kan motivera personalen och förstärka sammanhållningen. Att företag bär sitt ansvar är viktigt för den nya generationens medarbetare.

Varför Hoppets stjärna r.f.?

Vi satsar på långsiktiga biståndsprojekt med fokus på att skapa bestående förändringar i barns och barnfamiljers liv och vardag

I fokus: Hjälp till självhjälp, s.k. ”empowerment”

Låga administrationskostnader – donationerna blir till konkret hjälp

Lokal aktör med långvariga och goda relationer till samarbetspartners i projektländerna

Liten, flexibel organisation

Transparens i vårt arbete – ring oss, besök oss, besök våra projekt, delta i vårt arbete! Du är alltid välkommen! Har du frågor – vi besvarar dem!

Kontroll över hur hjälpen förmedlas ända fram till de behövande

Olika sätt att hjälpa

Det finns många sätt att hjälpa – här är några alternativ som kanske passar ditt företag. Tillsammans kan vi hitta det sätt som passar ditt företag bäst - ta kontakt!

Månadsgivare eller engångsdonation
Ditt företag donerar en valfri summa - antingen som engångsdonation eller varje månad. Donera till jul eller vid något annat tillfälle.

Sponsor för ett projekt
Ditt företag är välkommet som sponsor i våra projekt! Som sponsor betalar företaget ett månatligt stöd till ett av våra projekt.

Produktsamarbete, ett välgörenhetsevenemang eller jippo
Skänk en del av försäljningsintäkterna för en produkt till Hoppets stjärna. Ordna ett evenemang/jippo till förmån för Hoppets stjärna.

Donation till hjälpsändningar
Skänk varor till våra hjälpsändningar

Bidra med er expertis genom pro bono-uppdrag

 

Kontaktuppgifter

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn. 06 225 3698

Hoppets stjärna Second hand, Närpes
Tegelbruksvägen 7A
tfn. 040 164 6846

Hoppets stjärna Second hand, Vasa
Fredsgatan 20
tfn. 040 164 6570

CONNECT WITH US