SUOMEKSI | ENGLISH | MOBILVERSION
   
 
nbsp;                                         Din hjälp behövs                 Hoppets stjärna                 Projekt                 För företag                 Kontakta oss                


 
      Flickor i Indien
      Familjer i Lettland
      Skolor i Lettland
      Barn i Argentina
      Skolbarn på Haiti
      Hjälpsändningar
      Familjer i Litauen
      Gatubarn i Tanzania
      Förskola i Tanzania
      Från kvinna till kvinna 2018
 

19.1.2017

Läs här om vårt arbete vid Familjecentret under år 2016. Kom med du också och hjälp familjerna! 

 

15.7.2016

Se en Bildbilaga här från utdelningen av morsdagspaket i Zarazai, Litauen, bland familjer som deltar i Familjecentrets verksamhet

 

Familjer i Litauen

I september 2015 grundades familjecentret Family Respite Center i Zarazai, i östra Litauen. Zarasai-distriktet präglas av hög arbetslöshet och avfolkning. Unga och utbildade personer flyttar till städerna eller utomlands, kvar lämnar ensamstående mammor, fattiga barnfamiljer, åldringar och funktionshindrade.

Den bärande tanken med familjecentret är att erbjuda utsatta, marginaliserade barnfamiljer, och speciellt familjer med funktionshindrade barn och ensamstående mammor, stöd och utbildning. Vi vill skapa en trygg samlingspunkt där familjer i liknande livssituation möts. Familjerna erbjuds hjälp via möten med professionella socialarbetare och en psykolog som kan hjälpa familjerna att hantera sin livssituation och bearbeta svåra erfarenheter. Målsättningen är att ge redskap till föräldrar så att de kan skapa en positiv och trygg uppväxtmiljö för sina barn, samt aktivera och utbilda familjerna på olika sätt.  Familjerna ska själva finna kraft och motivation att förändra sin situation.

Verksamheten på familjecentret omfattar i dagens läge 30 familjer. De deltar i gruppträffar/möten med andra familjer (diskussioner, terapi) och i olika aktiviteter såsom t.ex. undervisning i att använda dator, matlagningskurs, kurs i hygien, kurs i engelska. Föräldrar med funktionshindrade barn får handledning och barnet/barnen får stöd och rehabilitering. Därtill får föräldrarna avlastning och familjer som deltar i projektet har möjlighet att få transport till och från centret - många av dem bor mycket avlägset och har inget eget fordon. Familjerna deltar i utflykter och i olika roliga tillställningar för att upprätthålla motivationen och för att få gemensamma glädjefyllda upplevelser. Därtill får de materiell hjälp såsom kläder, skor och möbler samt mat.

Du kan stöda familjecentret genom att bli sponsor i Hoppets stjärna! Du är också välkommen att göra en engångsdonation. Din hjälp behövs! Läs mer om hjälparbetet här