Månadsbrev september

För att ge flickor som Suman en chans till utbildning har vi under 1,5 år samlat penningmedel via insamlingen ”Från kvinna till kvinna”. Penningmedlen används till studiestipendier. Det är också tack vare alla de sponsorer som regelbundet understöder vårt hjälparbete i Indien som vi kan fånga upp dessa flickor och hålla igång verksamheten vid resurscentren. Det är en viktig uppgift vi har! Varje flicka som kan få en utbildning är en vinst, varje flicka som får gå i skola är en del av den positiva förändring vi jobbar för.

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

 

Månadsbrev augusti

Då Hoppets stjärna delar ut ryggsäckar i höst kommer Julijas fyra skolbarn och hundratals andra skolbarn att stå med tindrande ögon och vänta. Leveransen med ryggsäckar från Finland betyder oerhört mycket för så många. Ryggsäckarna har inte endast betydelse för barnen, utan också för alla de föräldrar som känner sig otillräckliga, som känner att de inte orkar, som inte vet hur de ska klara nästa hyra, som oroar sig för att skolstarten innebär stora utgifter.

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR


 

Månadsbrev juli

Ryggsäckarna börjar dyka upp, en efter en fyllda med skolsaker – och omtanke. Vi kontrollerar alla ryggsäckarna och om någon ryggsäck är överfull och en annan nästintill tom, brukar vi flytta över en del av innehållet. I en av ryggsäckarna hittade jag en leksaksbil och kom osökt att tänka på en liten pojke i Upite, Lettland, i september 2015. Den lilla byskolan (som numera är stängd) hade många elever som bodde på skolans internat. Att bo på internat är en relativt vanlig lösning på landsbygden i Lettland, där avstånden är långa och kollektivtrafiken nästintill obefintlig. Familjerna vi jobbar med har sällan bil. I många fall bor barnen på internat p.g.a. svåra hemförhållanden och brist på mat. På internatet är barnen trygga och får flera måltider varje skoldag....

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

Månadsbrev juni

Morsdagspaketen har nu delats ut, flera familjer har också fått presentkort för att kunna handla mat. Många av familjerna vi träffat deltar i vårt familjestödsprogram och får därmed regelbundet ekonomiskt stöd via sponsorer i Finland. Andra familjer träffar vi regelbundet, ger dem matpaket och gåvokort, men har inte möjlighet att inkludera dem i vårt stödprogram. Den största orsaken till detta är att det inte finns sponsorer för alla familjer vi skulle vilja hjälpa. Hoppets stjärnas hjälparbete upprätthålls av våra sponsorer, utan sponsorer finns ingen långsiktighet. Ett stort, varmt, ödmjukt tack till alla som regelbundet bidrar till vårt hjälparbete. LÄS HELA BREVET HÄR

 

Månadsbrev maj

Tack vare familjestödet i Lettland och Litauen har många familjer fått grepp om sina liv och de har fått tillbaka hopp och drömmar. Drivkraften för många är att kunna ge sina barn ett bättre liv än de själva haft – ett bättre liv innefattar alltid en önskan om att kunna ge sina barn en god utbildning. Insamlingen Ryggsäcken är ett led i att stöda barnens skolgång. Då pengarna knappt räcker till mat, har man sällan råd med skolmaterial. För femte året i rad inleder vi nu insamlingen Ryggsäcken till förmån för utsatta skolbarn i Lettland och Litauen. Det är långt ifrån självklart att barnen har skolmaterial. En ryggsäck fylld med skolsaker är till stor nytta och glädje! LÄS HELA BREVET HÄR

 


April 2019

Hoppets stjärnas har besökt många skolor den senaste tiden och vi har haft förmånen att träffa barn och ungdomar i olika åldrar. Hållbar utveckling är på tapeten i skolorna och jag är glad över att få förmedla Hoppets stjärnas budskap: Fattigdom och ojämlikhet är ett av de största hindren för en hållbar utveckling i vår värld. Fattigdom och ojämlikhet leder till desperation, våld och hopplöshet. Om livet handlar om att överleva – om livet är en ständig kamp – då kommer allt annat på andra plats. Däremot, om vi kan ge barn möjlighet till skola och utbildning, om vi kan stöda och stärka familjer  så  att  de  återfår  hoppet  –  då  kan  vi  också  bryta  den  onda  cirkeln  av  fattigdom  och marginalisering, då kan vi tillsammans ändra kursen. LÄS HELA BREVET HÄR

 


Mars 2019

Att se sitt barn gråta av hunger och att inte våga gå ut genom dörren av rädsla för sitt liv – jag kaninte i min vildaste fantasi förstå hur det känns och vilka trauman det ger upphov till. Det jag vet med säkerhet är att hundratals familjer inte klarar sig utan vår hjälp. Kanske du kan tänka dig att avstå från din lunch och istället ge skolbarnen i Bois Negresse mat? För 10 euro motsvarande en lunch ”på stan” här i Finland får minst 10 barn i Haiti en portion ris och bönor. LÄS HELA BREVET HÄR

 

Februari 2019

Skola och utbildning är temat för årets Från kvinna till kvinna-insamling. Fjolårets insamling till förmån för studiestipendier till flickor i våra projekt var en framgång. Många ville vara med och ge flickor möjlighet till utbildning. Dessa fina resultat uppmuntrar oss att fortsätta samla medel för studiestipendier även år 2019. Den första stipendiaten år 2019 är 16-åriga Laura i Lettland. LÄS HELA BREVET HÄR


 


 


 


 


Kontaktuppgifter

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn. 06 225 3698

Hoppets stjärna Second hand, Närpes
Tegelbruksvägen 7A
tfn. 040 164 6846

Hoppets stjärna Second hand, Vasa
Fredsgatan 20
tfn. 040 164 6570

CONNECT WITH US