Månadsbrev oktober

Oktober månadsbrev

Tack för att just du finns” – så lyder temat för årets julpaketsinsamling. Vi vill lyfta fram hur viktig din hjälp är och hur mycket den faktiskt betyder för mottagaren. Genom Hoppets stjärnas julpaketinsamling hjälper vi våra medmänniskor på ett konkret sätt. Liksom tidigare år väljer du om du vill ge en penninggåva, packa ett matpaket eller ge en julklapp till ett barn.
Julpaketsinsamlingen 2020 är i gång! Att finnas där för en medmänniska är bland det viktigaste och värdefullaste vi kan göra. Kom med och sprid julglädje tillsammans med oss!  

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

PACKNINGSANVISNINGAR

INSAMLINGSPLATSER

 

September månadsbrev

Ett stort och varmt tack för alla ryggsäckar och inbetalningar. Ryggsäckarna är till stor glädje och hjälp för barnen - det är nästan som julafton när de öppnar sin nya egna ryggsäck och ser vad den innehåller. TACK till er som gör detta möjligt!

I detta månadsbrev vill jag berätta lite mer om vårt projekt med flickorna i Indien. Projektet görs i samarbete med organisationen Vacha i olika slumområden (s.k. ”bastis”) i och omkring Mumbai. Fokus är att hjälpa flickor från fattiga förhållanden att få en utbildning och på så sätt skapa en möjlighet till en bättre framtid.

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

 

Augusti månadsbrev

Här i Finland har antalet coronafall minskat och vi har kunnat njuta av sommaren. I de baltiska länderna är situationen liknande som i Finland men i våra projektländer längre bort är situationen tvärtom. I Argentina, Haiti och Indien ökar antalet coronafall och i skrivande stund är restriktionerna fortfarande hårda. Barnen behöver nu din hjälp! När samhället är nerstängt pga Covid-19 kan föräldrarna inte arbeta (om de har ett jobb). Ingen inkomst - ingen mat. När barnen inte kan gå i skolan ökar matbehovet och kostnaderna hemma vilket gör att familjens matsituation blir ännu svårare. Tyvärr så drabbar pandemin de fattiga hårdast, de som har det svårt från början får det ännu svårare. Akut mathjälp behövs till familjerna i Argentina, för skollunchen i Haiti och till flickorna i Indien.

Vill du hjälpa barnen att få mat? Du kan hjälpa genom att betala valfri summa till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller via Mobile Pay 60594. Märk betalningen Barnhjälpsfonden. 

Ännu i augusti kan du delta i insamlingen Ryggsäcken. Du kan skänka en hel och ren ryggsäck (även begagnad om den är hel och ren) fylld med oanvända skolsaker såsom t.ex. blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, sax, häften. Vi kontrollerar alla ryggsäckarna och om någon ryggsäck är överfull och en annan nästintill tom så brukar vi flytta över en del av innehållet. Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast 26.8. Vi tar också med stor tacksamhet emot penninggåvor till vår insamling Ryggsäcken. Pengarna används till att köpa skolmaterial och bekosta transporter. Märk donationen med ”Ryggsäcken” och betala in din gåva till samma kontonummer som ovan.

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR


Juli månadsbrev

Här i Finland är det självklart att man ska gå i skolan och att man fortsätter studera när grundskolan är klar. I Lettland är barnens skolgång gratis, men skolmaterialet och böckerna kostar. Att studera vidare efter grundskolan är ingen självklarhet då detta kostar och barnen är tvungna att flytta bort hemifrån. För barn som kommer från fattiga familjer kan drömmen om ett yrke ta slut här. Vi vill ge de unga en möjlighet att studera vidare trots familjens ekonomiska begränsningar. Tack vare våra sponsorer kan vi ge ungdomar i Balvi studiestipendium som hjälper dem med fortsatta studier. Vill du hjälpa en ungdom i Balvi att få ett yrke och en ljusare framtid? Hör av dig så berättar jag mera om hur du kan bli sponsor.

Ett annat konkret sätt att hjälpa barnens skolgång i Lettland och Litauen är vår kampanj Ryggsäcken. Vi ser fram emot att sprida glädje till hundratals skolbarn i höst. Du kan delta i insamlingen genom att skänka en hel och ren ryggsäck fylld med oanvända skolsaker såsom blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, limstift, sax, häften, vattenfärger.  Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast 26.8.2020. Vi tar också med stor tacksamhet emot penninggåvor till insamlingen. Pengarna används till att köpa skolmaterial och bekosta transporter. Märk donationen med ”Ryggsäcken” och betala in din gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 (eller till något av kontona i detta månadsbrev) eller via Mobile Pay 60594.

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

 

Juni månadsbrev

Här på Hoppets stjärna hoppas vi att vardagen ska börja återgå till det ”normala”. På grund av Covid-19 har vi inte kunnat skicka iväg några varudonationer sedan början av mars, så nu i sommar blir det istället aktuellt med flera transporter. Tveka inte att kontakta oss när du städar ur dina garderober eller sommarstugan och har saker du vill donera till välgörenhet. Vi tar tacksamt emot allt som används och behövs i ett hushåll, så länge sakerna är hela och rena.

Här i Finland har sommarlovet bara börjat men redan går mina tankar till skolstarten. Jag tänker förstås på insamlingen Ryggsäcken. Hoppets stjärna kommer nu för sjätte året i rad att samla ihop ryggsäckar som skickats till östra Lettland och Litauen där många familjer kämpar för att få vardagen att fungera. Pengarna räcker knappt till mat, så skolmaterial har man sällan råd med.

Du kan delta i insamlingen genom att skänka en hel och ren ryggsäck fylld med oanvända skolsaker såsom blyertspennor, suddgummi, pennskrin, linjal, färgpennor, limstift, sax, häften, vattenfärger.  Lämna in ryggsäcken vid någon av våra insamlingsplatser senast 26.8.2020. Vi tar också med stor tacksamhet emot penninggåvor till insamlingen. Penningmedlen används till att köpa skolmaterial och bekosta transporter. Märk donationen med ”Ryggsäcken” och betala in din gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller via Mobile Pay 60594.

Ett informationsbrev om våra projekt bifogas till detta månadsbrev. Covid-19 påverkar alla mer eller mindre och situationen är liknande runt om i världen. LÄS INFOBREVET HÄR

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR  
Maj månadsbrev

Ett varmt tack till er alla som stödjer vår verksamhet! Er hjälp är oerhörd viktig för så många familjer och tack vare er kan vi tillsammans verkligen göra skillnad. Vårens kampanj Från kvinna till kvinna blev inte riktigt som planerat pga rådande omständigheter men kampanjen pågår resten av året och man kan när som helst ge ett bidrag för att stödja flickors utbildning.

Vi har fått vädjan från alla våra projekt om mathjälp. Tiden vi lever i är mycket svår och de som redan är fattiga drabbas hårt av coronakrisen. Alla länder har sina restriktioner och skolorna är stängda överallt. När skolorna är stängda betyder det att lunchen som barnen fått i skolan är borta och tyvärr är detta mål mat det enda som många barn får. För många familjer blir det riktigt svårt när de har flera barn som ska ha mera mat hemma. Som tur är kan vi enkelt förmedla mathjälp då pengar alltid går att skicka.

Du kan betala in din gåva till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39 eller via MobiePay till numret 60594.

Tack för din värdefulla hjälp!

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

 

April månadsbrev

Där är mycket tråkigheter som pågår i vår värld just nu. Coronaviruset och dess konsekvenser påverkar allas vardag, vi lever isolerade och de flesta av oss har nära och kära i riskgrupper som vi oroar oss för. Vi här i Finland har det trots allt ändå bra. Nu går mina tankar till de projekt som Hoppets stjärna har runt om i världen och hur denna katastrof kommer att påverka dem. De barn och familjer som vi hjälper lever redan i extrem fattigdom och under svåra levnadsförhållanden. Deras sjukvård är långt ifrån lika bra som vår och de har redan svårt att få tillräckligt med mat på bordet.

Du kan delta i insamlingen Från kvinna till kvinna genom att donera en penninggåva till vårt insamlingskontonummer FI57 4963 1040 0374 39 med meddelandet ”Från kvinna till kvinna 2020”. De insamlade medlen från kampanjen går till flickors utbildning.
I samband med kampanjen har vi tidigare år samlat in matpaket som vi har skickat till familjer i Lettland och Litauen. Med tanke på rådande situation med covid19 kan vi INTE leverera matpaket nu i maj. Vi uppmanar att istället betala in en extra gåva som vi kan vidarebefordra till familjerna.

Tack för att du hjälper oss att hjälpa!

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR


Mars månadsbrev

Det händer mycket nu, både i världen och i vår verksamhet. Insamlingen Från kvinna till kvinna har startat och är till förmån för flickors utbildning. Du kan delta i insamlingen Från kvinna till kvinna genom att donera en penninggåva till vårt insamlingskontonummer FI57 4963 1040 0374 39 med meddelandet ”Från kvinna till kvinna 2020”.
Pga coronaviruset ber vi dig ge ekonomiskt stöd istället för matpaket
till insamlingen från kvinna till kvinna. I nuläget kan vi inte garantera att transporterna till de Baltiska länderna blir av. Vi följer med situationen och håller er uppdaterade via vår hemsida och sociala medier. Tack vare ett ekonomiskt bidrag kan familjerna få ett köpkort att handla för. Köpkorten är spärrade så att tobak och alkoholprodukter inte går att köpa med dessa.

Vi hoppas att du vill fortsätta att stödja vår verksamhet trots att det är svåra tider. De barn och familjer som Hoppets stjärna hjälper har det svårt hela tiden, inte bara under en begränsad period.
Tack för att du hjälper oss att hjälpa!

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR


December månadsbrev

I skrivande stund lider årets julpaketinsamling mot sitt slut. Den första av totalt tre hjälpsändningar med julpaket har lastats och sänts till Zarasai i Litauen och 3.12 far en andra hjälpsändning med julpaket till Balvi, Lettland. Då du läser det här månadsbrevet har vi besökt ett 40-tal familjer i Balvi som ingår i vårt stödprogram, vi har besökt ungdomar som studerar vid yrkesskolor och gymnasier, vi har besökt kriscentret för kvinnor och barn, som är en långvarig samarbetspartner till Hoppets stjärna. Tack till var och en av er som är med och sprider julglädje med oss! Varje paket, varje julklapp, varje penninggåva är viktig. Din gåva ger barn framtidstro och hopp. DIN hjälp får familjer att orka kämpa, barn att våga tro på sina drömmar!

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR


Månadsbrev november

Oroligheterna i Haiti eskalerar och situationen är allvarlig. Matbristen prövar familjerna hårt och undernäring och sjukdomarna som uppkommer till följd av den drabbar barnen. Skolan i Bois Negresse är igång som vanligt, till skillnad från många andra skolor som varit tvungna att stänga sina dörrar p.g.a. säkerhetsläget. Matpriserna är så höga att vi kan erbjuda skolmat endast tre-fyra dagar i veckan. Transporterna av mat upp till bergsbyn Bois Negresse riskerar bli plundrade och det är en säkerhetsrisk att bege sig ut på vägarna. Trots detta har vi lyckats få fram maten tack vare våra kunniga, erfarna och engagerade lokala samarbetspartners. Nu behöver vi din hjälp!

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

 

Månadsbrev oktober

”Delad glädje är dubbel glädje”. Det är temat för årets julpaketsinsamling. Hoppets stjärna vill lyfta fram att vi genom att hjälpa en medmänniska i nöd kan känna mening och glädje också i våra egna liv. Att finnas där för en medmänniska, att genom våra handlingar ge en medmänniska glädje och stöd, tröst och hopp, är bland det viktigaste och värdefullaste vi kan göra. Och det bästa av allt: Glädje och kärlek föder mer glädje och kärlek, omtanke sprider mer omtanke... Kom med och bli julens glädjespridare tillsammans med oss! 

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

 

Månadsbrev september

För att ge flickor som Suman en chans till utbildning har vi under 1,5 år samlat penningmedel via insamlingen ”Från kvinna till kvinna”. Penningmedlen används till studiestipendier. Det är också tack vare alla de sponsorer som regelbundet understöder vårt hjälparbete i Indien som vi kan fånga upp dessa flickor och hålla igång verksamheten vid resurscentren. Det är en viktig uppgift vi har! Varje flicka som kan få en utbildning är en vinst, varje flicka som får gå i skola är en del av den positiva förändring vi jobbar för.

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

 

Månadsbrev augusti

Då Hoppets stjärna delar ut ryggsäckar i höst kommer Julijas fyra skolbarn och hundratals andra skolbarn att stå med tindrande ögon och vänta. Leveransen med ryggsäckar från Finland betyder oerhört mycket för så många. Ryggsäckarna har inte endast betydelse för barnen, utan också för alla de föräldrar som känner sig otillräckliga, som känner att de inte orkar, som inte vet hur de ska klara nästa hyra, som oroar sig för att skolstarten innebär stora utgifter.

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR


 

Månadsbrev juli

Ryggsäckarna börjar dyka upp, en efter en fyllda med skolsaker – och omtanke. Vi kontrollerar alla ryggsäckarna och om någon ryggsäck är överfull och en annan nästintill tom, brukar vi flytta över en del av innehållet. I en av ryggsäckarna hittade jag en leksaksbil och kom osökt att tänka på en liten pojke i Upite, Lettland, i september 2015. Den lilla byskolan (som numera är stängd) hade många elever som bodde på skolans internat. Att bo på internat är en relativt vanlig lösning på landsbygden i Lettland, där avstånden är långa och kollektivtrafiken nästintill obefintlig. Familjerna vi jobbar med har sällan bil. I många fall bor barnen på internat p.g.a. svåra hemförhållanden och brist på mat. På internatet är barnen trygga och får flera måltider varje skoldag....

LÄS HELA MÅNADSBREVET HÄR

Månadsbrev juni

Morsdagspaketen har nu delats ut, flera familjer har också fått presentkort för att kunna handla mat. Många av familjerna vi träffat deltar i vårt familjestödsprogram och får därmed regelbundet ekonomiskt stöd via sponsorer i Finland. Andra familjer träffar vi regelbundet, ger dem matpaket och gåvokort, men har inte möjlighet att inkludera dem i vårt stödprogram. Den största orsaken till detta är att det inte finns sponsorer för alla familjer vi skulle vilja hjälpa. Hoppets stjärnas hjälparbete upprätthålls av våra sponsorer, utan sponsorer finns ingen långsiktighet. Ett stort, varmt, ödmjukt tack till alla som regelbundet bidrar till vårt hjälparbete. LÄS HELA BREVET HÄR

 

Månadsbrev maj

Tack vare familjestödet i Lettland och Litauen har många familjer fått grepp om sina liv och de har fått tillbaka hopp och drömmar. Drivkraften för många är att kunna ge sina barn ett bättre liv än de själva haft – ett bättre liv innefattar alltid en önskan om att kunna ge sina barn en god utbildning. Insamlingen Ryggsäcken är ett led i att stöda barnens skolgång. Då pengarna knappt räcker till mat, har man sällan råd med skolmaterial. För femte året i rad inleder vi nu insamlingen Ryggsäcken till förmån för utsatta skolbarn i Lettland och Litauen. Det är långt ifrån självklart att barnen har skolmaterial. En ryggsäck fylld med skolsaker är till stor nytta och glädje! LÄS HELA BREVET HÄR

 


April 2019

Hoppets stjärnas har besökt många skolor den senaste tiden och vi har haft förmånen att träffa barn och ungdomar i olika åldrar. Hållbar utveckling är på tapeten i skolorna och jag är glad över att få förmedla Hoppets stjärnas budskap: Fattigdom och ojämlikhet är ett av de största hindren för en hållbar utveckling i vår värld. Fattigdom och ojämlikhet leder till desperation, våld och hopplöshet. Om livet handlar om att överleva – om livet är en ständig kamp – då kommer allt annat på andra plats. Däremot, om vi kan ge barn möjlighet till skola och utbildning, om vi kan stöda och stärka familjer  så  att  de  återfår  hoppet  –  då  kan  vi  också  bryta  den  onda  cirkeln  av  fattigdom  och marginalisering, då kan vi tillsammans ändra kursen. LÄS HELA BREVET HÄR

 


Mars 2019

Att se sitt barn gråta av hunger och att inte våga gå ut genom dörren av rädsla för sitt liv – jag kaninte i min vildaste fantasi förstå hur det känns och vilka trauman det ger upphov till. Det jag vet med säkerhet är att hundratals familjer inte klarar sig utan vår hjälp. Kanske du kan tänka dig att avstå från din lunch och istället ge skolbarnen i Bois Negresse mat? För 10 euro motsvarande en lunch ”på stan” här i Finland får minst 10 barn i Haiti en portion ris och bönor. LÄS HELA BREVET HÄR

 

Februari 2019

Skola och utbildning är temat för årets Från kvinna till kvinna-insamling. Fjolårets insamling till förmån för studiestipendier till flickor i våra projekt var en framgång. Många ville vara med och ge flickor möjlighet till utbildning. Dessa fina resultat uppmuntrar oss att fortsätta samla medel för studiestipendier även år 2019. Den första stipendiaten år 2019 är 16-åriga Laura i Lettland. LÄS HELA BREVET HÄR


 


 


 


 


Kontaktuppgifter

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn. 06 225 3698

Hoppets stjärna Second hand, Närpes
Tegelbruksvägen 7A
tfn. 040 164 6846

Hoppets stjärna Second hand, Vasa
Fredsgatan 20
tfn. 040 164 6570

CONNECT WITH US